Archivní dokumenty

Zápis z jednání Státní komise pro vědecký a investiční rozvoj (1983) 
Jednání na Státní komisi pro vědecký a investiční rozvoj  v prosinci 1983 odstartovalo akci SPOLANA  

Zápis z pracovní porady v k.p. Spolana
Vše bylo dokonale maskováno…

Dopis ministrovi zdravotnictví…
Intervenční dopis místopředsedy Federálního shromáždění dr. Kučery ministrovi zdravotnictví dr. Prokopcovi z ledna 1985 měl projekt ve Spolaně bránit  před Prokopcovými lidmi      

Dopis akademika Jiřího Mosteckého
Záchrana výzkumné skupiny dr. Karla Černého před svévolnou likvidací měla pro naši práci s enzymy zásadní význam

Vyjádření k celní průvodce
Také tímto způsobem se pašovaly léky do Československa pro těžce nemocné pacienty. Pochopitelně byly rozdávány zdarma.  

Dopis akademika Jiřího Mosteckého -  studijní cesta Ultrakust 1985 
Dostat se za „železnou oponu“ bylo pro další výzkum nezbytné. Řada věcí se však dala s Karlem Ransbergerem projednávat jen osobně, jinak hrozilo prozrazení.  
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA