RUBRIKA:

O očích

Články z rubriky:

Zánět optického nervu a další náhlé stavy
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Zánět optického nervu znamená většinou rychlou ztrátu zraku, provázenou značnou bolestí. Také všechny ostatní akutní stavy v oftalmologii jsou spojeny s náhlým zhoršením vidění nebo dokonce oslepnutím a vyžadují urgentní lékařský zásah.
celý článek >>

Náhlé stavy v oftalmologii
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Akutní stavy v oftalmologii jsou většinou spojeny s náhlým zhoršením nebo dokonce ztrátou zraku. Mnohé tyto situace souvisí s věkem pacienta a jsou odrazem jeho celkového zdravotního stavu.
celý článek >>

Onemocnění sítnice
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Sítnice je tenká nervověcévní blanka, která obsahuje fotoreceptory a nervové buňky. Úkolem sítnice je zprostředkovat zrakové vnímání, které je pak zpracováno mozkem v celé své složitosti i kráse.
celý článek >>

Diabetická retinopatie
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Diabetická retinopatie (DR) je cévní onemocnění sítnice, které je oční komplikací cukrovky. V České republice je tato nemoc u lidí v produktivním věku hlavní příčinou praktické slepoty nebo těžkého poškození zraku. Protože incidence diabetiků neustále narůstá, stává se diabetická retinopatie závažným sociálně zdravotním problémem vyspělých zemí. 
celý článek >>

Věkem podmíněná makulární degenerace
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Degenerativní procesy sítnice jsou nezánětlivá postižení charakteristická postupným zánikem nervových elementů a vznikem atrofických změn. Příčina vzniku těchto pochodů není jasná a terapie zatím není uspokojivá. Nejznámější degenerací sítnice je věkem podmíněná makulární degenerace, která je nejčastější příčinou nevidomosti v seniorském věku.
celý článek >>

Zánět spojivek nesmíme podcenit
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Záněty spojivek patří mezi nejčastější oční onemocnění. Infekce se do oka může přenést přímým kontaktem, rukou, ručníkem, vodou, u dětí v průběhu porodu nebo druhotně ze zánětlivých ložisek, například z dýchacích cest nebo ucha. 
celý článek >>

Úrazy oka: zvláštní kapitola oftalmologie
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Mechanismy i charakter poranění oka jsou velmi různorodé. Zasažena může být vlastní oční koule (neboli bulbus) nebo její okolí. V oftalmologické praxi se nejčastěji setkáváme s tržnými rankami víček a cizími tělísky na rohovce. Mezi nejvážnější úrazy patří pronikající poranění nebo poleptání chemikáliemi. 
celý článek >>

Jak se léčí anizometropie a presbyopie
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Anizometropie je problematická oční vada, kterou charakterizuje rozdílný počet dioptrií na každém oku. Presbyopii neboli vetchozrakost způsobuje fyziologický úbytek či dokonce úplná ztráta akomodační schopnosti čočky.
celý článek >>

Zaostřeno na oči
MUDr. Milan Odehnal MBA  
K nejčastějším onemocněním v dětském věku patří poruchy průchodnosti slzných cest. Tato afekce začíná brzy po narození a hlavním klinickým příznakem je opakovaná jednostranná slzivost a vracející se záněty spojivek. Optimálním řešením je průplach nebo sondáž slzných cest.
celý článek >>

Vrozená katarakta a glaukom
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Šedý zákal, se kterým se dítě narodí – kongenitální katarakta – narušuje optickou průhlednost čočky v kritickém období vývoje zrakových funkcí. Bezprostředně po narození tak dochází k útlumu zrakových vjemů v postiženém oku. Následkem může být rychle vznikající a později již obtížně léčitelná tupozrakost a porucha binokulárních funkcí – tedy funkcí umožňujících současné pozorování oběma očima. Včasná detekce vrozené katarakty je klíčovým momentem v terapii.
 
celý článek >>

Retinopatie nedonošených dětí
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Retinopatie nedonošených dětí (ROP – retinopathy of prematurity) je vazoproliferativní onemocnění nezralé sítnice (povzbuzuje růst nových cév). Onemocnění má vícefaktoriální původ, ale hlavní roli při vzniku, vývoji a prognóze hraje stupeň nezralosti dítěte. Nejvyšší výskyt ROP je u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností a nízkým gestačním věkem. V těchto skupinách se objevují atypické formy ROP, které představují potenciální riziko a mohou vážně poškodit sítnici jejím odchlípením. Propracovaný screening, nové postupy v terapii a spolupráce neonatologa a oftalmologa představují optimální léčebný postup.
celý článek >>

Šilhání: vyšetření a možnosti terapie
MUDr. Milan Odehnal MBA  
Šilhání v dětském věku není pouze viditelný kosmetický handicap, ale klinická jednotka spojená s komplikacemi zrakových funkcí. Z nich dominuje tupozrakost, která vzniká na podkladě trvalého potlačování zrakových vjemů šilhajícího oka. Další vazby má strabismus na refrakční vady či vrozené vady oka. Šilhání může být také první zjevnou manifestací retinoblastomu. Platí, že pozdní diagnóza nebo pozdní terapie šilhání může vést k trvalému poškození zrakové ostrosti a binokulárního vidění.
 
celý článek >>

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA