Klub SANQUIS

Upozornění redakce 

Klub SANQUIS byl aktivní po několik let, kdy vycházel tištěný časopis. Tato etapa se uzavřela v roce 2012, v současné době pracujeme na nové podobě klubu. Budeme vás informovat.
 

 
Všichni předplatitelé časopisu Sanquis dostanou vždy do dvou měsíců od data uhrazení předplatného do poštovní schránky klubovou kartu se svým jménem. Slevu získáte, když se na příslušném místě (v divadle, galerii, obchodě...) kartou prokážete. Při nákupu přes internet vždy uvádějte heslo SANQUIS a číslo klubové karty.
 
Sbírejte body – máme pro vás odměny!
Vedle slev přináší nově karta Klubu SANQUIS také zajímavý bodový systém. Více zde.

Platnost klubových karet
Sanquis  Klubové karty Sanquis vydané k 1. 3. 2011 s identifikačními čísly v rozpětí od 715 001 do 721 147 (týká se výhradně současných předplatitelů časopisu) platí do 28. 2. 2012. Při prodloužení předplatného časopisu se automaticky prodlužuje i platnost klubové karty.  
Pro aktuální informace o výhodách a slevách v rámci klubu Sanquis, o klubových kartách a jejich platnosti stejně jako o souvisejícím bodovém systému sledujte naše webové stránky.
 
Galerie a výstavní síně

Moravská galerie v Brně
Sleva 50 % na vstupném po předložení karty.

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost,  tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice.

http://www.moravska-galerie.cz/


Galerie výtvarného umění v Ostravě
Sleva 30 % na publikace a 3x ročně vstup zdarma.

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla od svého počátku umístěna v prostorách Domu umění v Ostravě. V té době bylo toto řešení dostačující vzhledem k malému objemu sbírkového fondu i tehdejšímu minimálnímu počtu zaměstnanců a velmi omezené výstavní činnosti. Od 60. let 20. století se galerie zaměřila na rozsáhlou akviziční činnost a postupně rozšiřovala své sbírky výtvarného umění, jejichž kvalita jí dnes zajišťuje přední postavení v republice.

http://www.gvuo.cz/


Topičův Salon, Praha
Sleva 50 % na vstup do výstavní síně.

Topičův salon vznikl v roce 1894 jako výstavní síň a prodejna Topičova nakladatelství na Ferdinandově, dnes Národní třídě.  Svou verzi modernosti se nakladatel se svým poradcem a výtvarníkem nakladatelství Viktorem Olivou odpočátku snažil vložit nejen do stavby, ale i do výstavní činnosti, konfrontující české a evropské soudobé umění. Rozsáhlá Výstava grafických umění v roce 1896 uvedla například na šedesát evropských grafiků, mezi nimi Toulouse-Lautreca, Ropse či Vogelera.V roce 1936 prodal Topič svůj dům Jaroslavu Stránskému a postupně se do něj nastěhovaly všechny jeho podniky – hlavně Lidové noviny a nakladatelství František Borový. Až do roku 1949 procházely výstavní síni soubory významných autorů, jako byli Štyrský a Toyen, Josef Šíma, František Tichý, Václav Bartovský nebo tvorba členů Skupiny 42 a Sedm v říjnu. Jako mnoho jiných aktivit končí Topičův salon likvidací nakladatelství v roce 1949. Jeho činnost byla definitivně obnovena v roce 2008 a od té doby se tu konají pravidelně výstavy současných českých umělců. Letošní sezonu zahajuje 8.března výstava Jitky Válové.

Adresa: Topičův salon, Národní 9 (1. patro), 110 00 Praha 1

http://www.topicuvsalon.cz/


Galerie Havelka
Sleva 30 % na nákup katalogu k aktuální výstavě, www.galeriehavelka.cz, jitka@galeriehavelka.cz

Galerie Havelka pořádá  od roku 2005 autorské výstavy současného českého výtvarného umění. Programově se zaměřuje na prezentaci malby, grafiky a skla. Představuje především umělce střední generace, převážně absolventy vysokých uměleckých škol zejména AVU Praha a VŠUP Praha,absolventy sklářského ateliéru Vl. Kopeckého a S. Libenského. Kromě klasické výstavní činnosti galerie vytváří vstřícné prostředí umožňující a podněcující propojování umění a setkávání tvůrců z prostředí výtvarného, dramatického a hudebního.

Galerie od svého založení má za sebou více jak 25 autorských výstav, 5 mezinárodních uměleckých projektů nekomerčního charakteru JAR, Izrael, Pakistán, Alžírsko, Německo. Mezinárodní  projekty se uskutečnily na základě spolupráce a záštítění zastupitelského úřadu MZV ČR, Českého centra či EU.

Galerie Havelka v roce 2010 plánuje představit zajímavé  výstavy osobností se širokým záběrem různorodých technik v rozsahu od klasické  malby, přes grafiku, kresbu, skleněné  objekty: Nikola Nováková, Pavel PiekarEva VlčkováJitka Chrištofová, Petr Nikl. Ke každé z výstav připravuje barevný, tištěný katalog s překladem anglického, popř. francouzského jazyka.

Adresa a kontakt: Martinská 4, 110 00 Praha 1, mgr. Jitka Grígerová, tel./fax: +420 23 55 13 556, GSM: + 420 603 570943,
jitka@galeriehavelka.cz, www.galeriehavelka.cz


Národní galerie v Praze
Národní galerie v Praze: sleva 20 % na vstupném do všech výstavních prostor. Více informací na www.ngprague.cz.

Státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku. Spravuje rozsáhlé sbírky, které jsou veřejnosti přístupné v Anežském klášteře, Klášteře sv. Jiří, Paláci Kinských, Šternberském paláci, Schwarzenberském paláci v Praze a Zámku Zbraslav.

http://www.ngprague.cz/


Muzeum Montanelli, Praha 1
Sleva
20 % na vstupné.

Galerie Montanelli vznikla v roce 2003. Od té doby systematicky rozvíjí svůj výstavní program jednak ve svých prostorách v Praze a jednak ve spolupráci s různými institucemi v zahraničí.
V prostorách v Nerudově ulici uspořádala na tři desítky autorských výstav (Běla Kolářová, Hugo Demartini, Radek Kratina, Bedřich Dlouhý, Jitka Válová, Adéla Matasová, Václav Bláha a další), dále několik tematických a skupinových výstav v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Saarbrückenu.
Spolupracovala se zahraničními institucemi a účastnila se prestižních mezinárodních přehlídek.
Adresa: Galerie Montanelli, s. r. o., Nerudova 13, 118 01  Praha 1

http://www.muzeummontanelli.com/


Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Sleva 20 % na publikace vydávané UPM v Praze. Přehled publikací naleznete na www.upm.cz, objednávky na dobírku a kontakt pro uplatnění slevy: marketing@upm.cz.

Galerie S nabízí 10 % slevu z prodejní ceny autorských šperků a  grafiky. Galerie S je domácí galerie s atmosférou ve starém  Veleslavíně, je přístupná po telefonické domluvě – na tel. 605 149  838.
Představuje už pátý rok aktuální tvorbou tří autorek - Kamily  Najbrtové, Pavly Soukupové a Ivany Šrámkové. Nabízí autorské šperky studentů a  absolventů ateliéru kov a šperk VŠ UMPRUM.
Kontakt: S galerie, Nad  Hradním potokem 15, Praha 6. www.sgalerie.cz.

Museum Kampa 
2x za rok volný vstup do Musea Kampa (stálá expozice + krátkodobá výstava) pro 2 osoby (majitel karty +1 osoba doprovod) a 15% sleva na katalogy Musea Kampa.
Tel.: 257 286 148, 257 286 147, mobil: 724 228 838,
e-mail: jana.pelouchova@museumkampa.cz
www.museumkampa.cz
.

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1. 

Moderní středoevropské umění
Museum v Sovových mlýnech vděčí za svou existenci známé sběratelce a historičce umění, paní Medě Mládkové. Představuje naplnění její vize proměny historického komplexu Sovových mlýnů v muzeum středoevropského moderního umění. V něm je nyní veřejnosti zpřístupněna jedinečná umělecká sbírka, kterou spolu se svým zesnulým mužem Janem Mládkem shromažďovala po celý svůj život a poté ji odkázala Praze. 

Abstraktní umění  / František Kupka                
Kubismus / Otto Gutfreund
Otto Gutfreund - kubistický sochař a František Kupka - abstraktní malíř, představují dva naprosto odlišné styly. Přesto Meda Mládková vystavuje práce obou slavných průkopníků moderního umění společně. Oba se právem řadí k nejvýznačnějším českým umělcům první poloviny 20. století a přesto nebyli po řadu let plně doceněni. Kupkovy práce již po několik desetiletí probouzejí zasloužený a stále stoupající zájem a dostává se jim stále výraznějšího mezinárodního uznání. Spojením kolekcí obou umělců se Museum Kampa snaží splatit dluh Gutfreundovi, jehož dílo nám také umožňuje porozumět specifickým rysům středoevropské kultury. 

K návštěvě zve také muzejní obchod a příjemná restaurace Musea Kampa Mlýny. 

Galerie kritiků, Praha 1
Výstavní galerie současného umění Galerie kritiků nabízí všem členům klubu Sanquis volné vstupné a slevu 20% na všechny publikace vydané Galerií kritiků.Více na www.galeriekritiku.cz a na Facebook Galerie kritiků.

Dům umění města Brna 
Sleva 50 % na vstup pro dospělého. Více na www.dum-umeni.cz.
Dům umění města Brna je součástí brněnské kultury již sto let; dnes se výrazně orientuje na současné umění. Dům umění města Brna je otevřená moderní instituce, která zprostředkovává a podněcuje kontakt mezi umělci a veřejností. Dům umění je tradičně jedním z nejvýznamnějších hybatelů brněnské kultury, jeho ambicí je stát se dynamickým prostorem zapojeným do sítě prestižních evropských galerií. 
Jde o jednu kulturní instituci se dvěma výstavními domy a třemi galerijními prostory:
Dům umění na Malinovského náměstí
Původní secesní budova (Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus) byla v padesátých letech přestavěna ve stylu funkcionalismu podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu podle návrhu Petra Hrůši.
Dům pánů z Kunštátu
Renesanční budova na Dominikánské ulici je součástí Domu umění města Brna od roku 1958. Pod jeho střechou působí rovněž Galerie G99 a Artová kavárna Trojka.
Galerie G99 
Galerie G99 je od roku 2000 nezávislou součástí Domu umění města Brna, prezentuje aktivity nejmladších tvůrců. Sídlí v přízemí Domu pánů z Kunštátu. 

Máte zájem také poskytovat slevy členům Klubu Sanquis? Napište nám na info@sanquis.cz.

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA