Obrazy Karla Škréty

Karel Škréta (1610 - 1674)
Před 400 lety, v roce 1610, se úředníkovi královské komory Konrádu Škrétovi a jeho ženě narodil v Praze syn Karel. Nevíme sice, který to přesně bylo den, ale zato je jasné, kdo budoucího malíře v prvních letech života zásadně ovlivnil. Nebyl to otec (zemřel roku 1613), ale osvícení strýcové, kteří dbali o Karlovo kvalitní vzdělání a podporovali jeho výtvarný talent. Ten se ještě rozvinul poté, kdy osmnáctiletý Karel Škréta spolu s matkou a sourozenci emigroval z pobělohorských Čech do saského Freibergu a posléze se přesunul do Itálie. Itálie! Země velkých mistrů – Rafaela, Michelangela, Tiziana! Mladý Škréta sází vše na malířství, učí se také od Němců, Nizozemců a Vlámů.
Do Čech se vrací roku 1638, poté co konvertoval ke katolické církvi, a hned na sebe strhne pozornost pro svou vznětlivou povahu, pro zálibu v soubojích a kontroverzích... Tak ho znali už v Itálii – a nejinak se chová doma. Přesto se mu dostává hned náležitého uznání.
Karel Škréta po návratu domů totiž kreslí, maluje a maluje. Respekt vzbuzují jeho emotivní oltářní výjevy stejně jako precizní portréty. Pro augustiniánský klášter v Praze na Zderaze vytvoří výpravný Svatováclavský cyklus, který budou obdivovat další generace.... Vlastně svou tvorbou buduje základy českého barokního malířství. A činí tak po zbytek svého života. Umírá 1. srpna 1674.
 

Paris a Helena (dvojportrét Františka Antonína Berky hraběte Hovory z Dubé a Lipého a Aloisie Ludoviky Anny de Montecuccoli), kolem 1672, olej na plátně
Výřez ze Škrétova obrazu Paris a Helena
 
Podobizna Marie Maxmiliány ze Šternberka v dětském věku, 2. polovina 40. let 17. století, olej na plátně
 
Hra o jablko (Děti pojídající jablka a zápasící o ně), 1635–1638, olej na plátně
Svatá rodina se sv. Kateřinou a Barborou (výřez), 1. polovina 60. let 17. století, olej na plátně
 
Jákobův příchod k Lábanovi, kolem 1643, kresba perem a štětcem, podkresba olůvkem
Karel Škréta: Jákobův příchod k Lábanovi – Setkání Jákoba a Ráchel, 1643, olej na plátně, © NG v Praze
 
Karel Škréta: Narození sv. Václava, 1640, olej na plátně, © NG v Praze
 
Karel Škréta: Narození P. Marie, kolem 1640, olej na plátně, © NG v Praze
Karel Škréta: Zlický kníže Radslav se pokořuje sv. Václavu, asi 1641, olej na plátně, © NG v Praze
 
Karel Škréta: Podobizna řezáče drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny, 1653, olej na plátně, © NG v Praze
 
Repro: © Národní galerie v Praze
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA