Obrazy Michala Singera

Michal Singer (*1959)
Narodil se v Praze. Vystudoval Filozofi ckou fakultu UK, obor filozofie a politická ekonomie. Po studiu až do roku 1989 pracoval jako topič. Spoluzaložil týdeník Respekt, až do roku 1993 se podílel na jeho grafické podobě, články a ilustracemi přispíval rovněž do výtvarné a literární revue Revolver Revue. Od roku 1993 je na volné noze. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitému umění. Je známý i jako autor originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli. www.michalsinger.cz

Město žen (výřez)
Město žen
 
Na ledu uklouzlý
 
Běženec
Ramirez Dostojevskij ve skalách a bez bot
 
Číslo na stole
 
Kosmické záření IV
Lopping
 
Nebeský klaun
 
Poselství bohů III
 
Pole na Saturnu
 
Plavba na aspirinu
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA