Obrazy Jitky Válové

Jitka Válová (*1922)
Narodila se v Kladně. V letech 1945 až 1950 studovala na UMPRUM u Josefa Kaplického a Emila Filly. Se sestrou Květou byly členkami skupiny Trasa, založené v roce 1954. První samostatná výstava sester Válových se konala v roce 1958 v Domě osvěty v Kladně. V roce 1966 vystavovaly v Galerii Václava Špály v Praze. Významnou výstavu, kterou se dostaly do širšího povědomí, jim uspořádala v roce 1983 galerie v Roudnici nad Labem. Jejich velké souborné výstavy proběhly až po změně režimu, nejvýznamnější pak ve Veletržním paláci v Praze v roce 2000.

Kresby Jitky Válové z 50. let: „Zajímal mě zápas s hmotou, pohyb, to bylo moje téma. Nejvíc se mi líbilo projíždějící žhavé železo a jak ho valcíři chytali a obraceli. Byli šikovní, kluci.“ (nahoře) Valcíři, 90. léta 20. století (dole)
 
Autoportrét Jitky z roku 1953
 
Lité kresby na hudební motivy, 2009
 
Jitka Válová: z cyklu litých kreseb na hudební motivy, 2009
 
Jitka Válová: z cyklu litých kreseb na hudební motivy, 2009
  
Jitka Válová: z cyklu litých kreseb na hudební motivy, 2009


foto: Günter Bartoš
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA