„Uměním ke svobodě“
Jiří Wald  
SANQUIS č.36/2004, str. 56

Jsou tomu již tři roky, kdy české Sdružení Audabiac ve stejnojmenné osadě uprostřed malebného prostředí provensálské krajiny uvedlo a začalo konkrétně naplňovat projekt „Uměním ke svobodě“. Jeho původní a hlavní myšlenkou je pomoci dětem z dětských domovů, a to prostřednictvím umění za aktivní podpory českých umělců.

Jde tu o soustavnou a celoroční práci, jejíž součástí jsou letní pobyty dětí v citlivě zrekonstruované středověké tvrzi. Cílem tohoto projektu je rozvíjet v dětech tvůrčí fantazii a díky ní i jejich vnitřní svobodu, upevnit jejich sociální vazby a pomoci jim začlenit se do společnosti. Z Audabiaku se díky dětem, umělcům a mnoha obětavým lidem pomalu stává opravdové centrum umění. Děti z dětských domovů v Novém Strašecí a v Hranicích na Moravě tu každoročně nacházejí svou „uměleckou“ rodinu. Společným úsilím všech, kteří se na projektu podílejí, je, aby děti byly v budoucnu schopny své myšlenky, sny a touhy nejen projevovat, ale i pozitivním způsobem zviditelňovat a předávat.

Letošní kulturní sezona na Audabiaku byla zahájena 3. července vernisáží Sbírky soudobého českého moderního umění v Galerii Audabiac. Mezi významné hosty patřil především velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer, pod jehož patronací celá vernisáž probíhala, starosta města Lussan Yvan Verdier a kurátor sbírky Olaf Hanel. Vernisáž měla kromě jiného veliký ohlas jak mezi francouzskými návštěvníky, tak ve francouzském tisku. Překlady článků a samotný katalog lze zhlédnout na webových stránkách www.audabiac.cz

Vernisáž doprovázel koncert klavíristy Petra Adamce a houslisty Bohuslava Matouška. Na vernisáž navazoval další bohatý program. Podpořili jej mnozí, a každý svým jedinečným způsobem. Všechny tu vyjmenovat nelze, a tak připomínáme alespoň účast filmového režiséra Juraje Herze a večerní promítání jeho filmů, výtvarnou dílnu herečky Terezy Herz-Pokorné a jejich dcery Annelie, besedu o divadle a filmu s herečkou Zlatou Adamovskou, přednášku o drogách publicisty Radka Johna, kouzelnickou dílnu jeho syna Petra Johna, recitační a hudební pásmo pod vedením divadelního režiséra Michala Lázňovského a herečky Markéty Potužákové, dílnu tkaní malířky Jitky Štenclové, hudební dílnu Tomáše Valáška, dílnu francouzštiny Elišky Axmannové a Evy Mišíkové, fotografickou dílnu Pavla Šmída, Moniky Harbichové a Jana Adamce, fotografickou dílnu Radky Dubanské, dramatickou dílnu skladatele Zdeňka Zahradníka, Věry Slunéčkové a Niny Martínkové, přednášku o hudbě a koncert, kterými se představilo Kinsky Trio Prague (pův. „Martinů Collegium Praga“), koncert skupiny „Irish Dew“, přednášku Jefima Fištejna o jižní Francii, audabiacký videodeník a filmovou dílnu pod vedením manželů Křenových, Alexandra Kadlece a Aleny Veliké, sportovní dílnu Ondřeje Walda, Martiny Vikusové a manželů Kuběnových, výtvarnou dílnu Kristýny Pfeifferové a Marka Mildeho, živý magazín pod vedením publicistky Jany Knitlové, Zuzany Vitoušové a Kristýny Celbové, taneční dílnu manželů Bretšnajdrových, výrobu indiánských šperků s výtvarnicí Bonnie Glove a osobní účast herce Pavla Kříže, výtvarnou dílnu Dorky Michálkové a Julie Waldové, dílnu keramiky našich francouzských přátel z Lussan, let balonem, který obstaral Francois Cloux. Obzvláště vzácným byl host Jaroslav Anděl. V příštím roce oslaví své 100. narozeniny a na Audabiac se přijel podělit s dětmi o své životní zkušenosti a zážitky.

2. července roku 2005 projekt „Uměním ke svobodě“ naváže na léta minulá. Jako vždy se budou dílen i programů účastnit ti, kteří touží poznat děti zblízka, předat jim své tvůrčí dovednosti, zkrátka „podat jim ruku“. Sami umělci často po této zkušenosti říkají, že je kamarádství s dětmi trvale obohatilo a v přístupu k nim i v mnohém změnilo.
Tím ale projekt „Uměním ke svobodě“ nekončí. Jeho cílem je péče o děti i po jejich odchodu z dětských domovů.
Sdružení trvale hledá zájemce, kteří by využili myšlenky a zkušenosti tohoto modelového projektu pro stejný cíl a pomohli tak dětem z dalších dětských domovů.
Vedle toho je záměrem položit základy vesničce „Na půli cesty“, která by měla vlastní infrastrukturu - například divadlo, knihovnu, školu, ale také vlastní pracovní možnosti pro její přechodné obyvatele. Měla by být vybudována v souladu s potřebami opuštěných dětí a v úctě k okolní přírodě. Hlavní pracovní příležitosti by mělo vytvořit ekologické hospodářství. Pro tento záměr jsme našli vhodného partnera nedaleko tvrze Audabiac. Asociace „Dětský dům v Clarence“ celoročně pečuje o děti z problematických rodin a právě s ní jsme u příležitosti letošního vánočního koncertu na Pražském hradě podepsali smlouvu o dlouhodobé spolupráci.

 obsah čísla 36 ročník 2004

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA