Jaroslav Anděl: Moje století
Irena Jirků  
SANQUIS č.38/2005, str. 53

V nakladatelství WALD Press vyšla kniha vzpomínek Jaroslava Anděla, politického vězně, exulanta, „advokáta chudých a pronásledovaných“. Zakladatel Sdružení občanské sebeobrany oslavil 30. března 2005 sté narozeniny.

Když se Jaroslav Anděl 30. března 1905 v obci Dobřív na Rokycansku narodil, v Čechách se zrovna demonstrovalo za všeobecné hlasovací právo a vládla secese.  Když v září 1911 začal chodit do obecné školy, každý vyučovací den začínal a končil společnou modlitbou. Za tři roky, zrovna se když se vracel s otcem z procházky, vyhlásilo Rakousko-Uhersko mobilizaci. Otec Jaroslava Anděla ještě týž den narukoval a sotva desetiletý syn se musel postarat o rodinu. A že to tedy nebylo lehké sbírat na polích  zapomenuté klasy nebo prodávat nářadí, aby měla rodina na chleba. Později také nebylo lehké pro syna chudého továrního zámečníka vystudovat  ČVUT a práva a vést elektrotechnickou firmu. Nebylo ani lehké přežít fašistickou a komunistickou diktaturu. Podnik udržel do roku 1957, pak byl odsouzen v zinscenovaném procesu ke 14 letům vězení. Vyšel z něho nezlomen, ale nepřestane litovat sedmi roků, tří měsíců
a tří dní, které v nejtvrdších věznicích ztratil. Tam už poskytoval právní rady spoluvězňům, pak pomáhal také exulantům ve Švýcarsku. Emigroval v roce 1968 a záhy si získal úctu mezi krajany pro svou angažovanost v protikomunistickém odboji a nezištnost.  „Advokát chudých“ se domů vrátil v roce 1990  a stál tady u zrodu Sdružení občanské sebeobrany, které pomáhá všem, kteří se domáhají navrácení majetku a nápravy křivd, které jim způsobil komunistický režim. K jeho klientům patří bývalí političtí vězni, sedláci, živnostníci a exulanti. U Jaroslava Anděla, který dnes žije napůl v Praze a napůl ve švýcarském Solothurnu a který ani přes svůj vysoký věk neztratil nic ze své preciznosti a smyslu pro spravedlnost, nacházejí vždy naději a pomoc.
Život Jaroslava Anděla je spjat s životy nás všech víc, než si možná umíme připustit. Je to příběh naší minulosti i současnosti, příběh století, které se nedávno uzavřelo. A pak je to ještě příběh republiky, jejíž vznik Jaroslav Anděl nadšeně slavil a které nikdy nepřestane být vděčný za vzdělání a podnikatelské příležitosti. Té republiky, o jejíž osud se dnes vážně obává.

Připravila: Irena Jirků
Knihu Moje století vydalo nakladatelství WALD Press v březnu 2005. Vzpomínkový text JUDr. Ing. Jaroslava Anděla je doplněn fotografiemi, dokumenty  a jeho přednáškami. Doslov napsal autorův syn - prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., proděkan 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a přednosta II. interní kliniky
FN Královské Vinohrady.
Režisérka Ivana Křenová ke stému výročí narození Jaroslava Anděla natočila také dvacetiminutový filmový dokument, který je možné získat společně s knihou.
Cena kompletu je 390 Kč., objednat si ho je možné na adrese
Wald Press, s.r.o., Španělská 10,
120 00 Praha 2 nebo prostřednictvím
e-mailu waldpress@waldpress.cz.

 obsah čísla 38 ročník 2005

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA