Jakub Schikaneder
Irena Jirků  
SANQUIS č.100/2012, str. 88

Od poslední výstavy obrazů Jakuba Schikanedera uplynulo již čtrnáct let, přesto si ji všichni – kdo jsme na ní byli – stále pamatujeme. Byla to tehdy, na přelomu let 1998–1999, skutečně výjimečná kulturní událost a na obrazy Jakuba Schikanedera se stály doslova fronty. Bezesporu se budou stát i dnes, přesto se nabízí otázka: co může Národní galerie v Praze, která Schikanederova plátna vystavuje opět ve Valdštejnské jízdárně, nabídnout nového?
Obraz, který Jakuba Schikanedera proslavil: Vražda v domě, olej na plátně, 1890


„Během oněch čtrnácti let se objevila početná řada obrazů i kreseb ze soukromých sbírek, které byly dříve považovány za nezvěstné. Současná výstava tedy přináší dosud největší přehlídku umělcovy tvorby s velkým počtem děl veřejnosti neznámým i nové informace o Schikanederově životě,“ tvrdí kurátoři. Nejznámější část Schikanederova díla tvoří pražská nokturna, jež například o mnoho let později inspirovala režiséra Miloše Formana natolik, že v jejich duchu pojal svého Amadea. Mimochodem – víte, že Emanuel Schikaneder, příbuzný tohoto malíře, byl známý libretista a právě on je autorem libreta k Mozartově Kouzelné flétně? Samotný Jakub Schikaneder se po roce 1910 stáhl do ústraní a své obrazy již veřejně nevystavoval. Nicméně – malovat nepřestal. Další roky, jež mu zbývaly, kreslil například interiéry a stále zdokonaloval techniku, své obrazy však už často ani nedatoval a do ateliéru zval jen nejbližší přátele. V roce 1922 podnikl cestu na severní pobřeží Německa a ostrov Helgoland – pohledy na rozhraní moře a země, mola s majáky a přístavní uličky představují poslední etapu jeho díla. Takového Schikanedera skutečně ještě neznáme. 
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, VALDŠTENSKÁ JÍZDÁRNA 20.4.–21.10.2012, www.ngprague.cz

Večerní interiér, olej na plátně, 1910–1915
 
Repro: © Národní galerie v Praze


obsah čísla 100 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA