ZPĚT DO RUBRIKY

Zánět optického nervu a další náhlé stavy
MUDr. Milan Odehnal MBA 
SANQUIS č.98/2012, str. 66

Zánět optického nervu znamená většinou rychlou ztrátu zraku, provázenou značnou bolestí. Také všechny ostatní akutní stavy v oftalmologii jsou spojeny s náhlým zhoršením vidění nebo dokonce oslepnutím a vyžadují urgentní lékařský zásah.

Mnohé tyto situace souvisejí s věkem pacienta a jsou odrazem jeho celkového zdravotního stavu. Včasná diagnóza je důležitá, protože dnes jsou již k dispozici léčebné možnosti, jak ovlivnit průběh u značné části těchto onemocnění. Léčba je pak multioborová a podílí se na ní oftalmolog, neurolog, internista, diabetolog a další odborníci.
V minulém čísle Sanquisu jsme se věnovali krvácení do sklivce, jež vídáme u diabetiků a pacientů s hypertenzí. Okluzi neboli uzávěr centrální retinální artérie, při němž dochází obvykle k náhlé ztrátě zraku, způsobuje zase embolizace nejčastěji vmetkem ze srdce nebo z ateromatózně změněných karotid. Okluze centrální retinální vény postihuje především starší lidi a také ženy užívající antikoncepci. Amaurosis fugax, jež způsobuje náhlou několikaminutovou ztrátu vidění jednoho oka, je zapřičiněna zase okluzí stejnostranné karotidy a uvolňováním drobných trombů z ateromatózních plátů. Přední ischemická optická neuropatie (AION) nastává po okluzi respektive embolizaci zadních ciliárních artérií oka. V podstatě jde o malý infarkt přední části papily optického nervu. Odchlípení sítnice se projeví náhlou nebo postupnou ztrátou vidění většinou v souvislosti s úrazem, např. úderem do hlavy, u vysoké krátkozrakosti nebo u pacientů po předchozí nitrooční operaci např. po šedého zákalu...
 
Zánět optického nervu
Většinou postihuje mladší osoby mezi 20. až 40. rokem věku. Nejčastější příčinou je roztroušená mozkomíšní skleróza, ale mnohdy se etiologicky nedaří nic nalézt. Ztráta zraku je obvykle monokulární, rychlá, někdy doprovázena bolestí při pohybech oka. Občas se zhoršení projeví po horké koupeli nebo fyzické námaze. Objektivně mimo ztrátu zraku na oku nic patologického nepozorujeme ( jen hůře reagující širší zornice). Pacient patří do rukou oftalmologa, který doporučí další postup.
 

Akutní glaukomový záchvat
Příčinou záchvatu je zvýšení nitroočního tlaku k hodnotám 60 až 80 torrů (norma kolem 20 torrů), je třeba urgentní řešení. Vedoucím příznakem je krutá bolest vyzařující z oka do okolí, do hlavy a týlu spojená někdy s nauzeou a zvracením. První kontakt s pacientem může vést i k mylné diagnóze náhlé příhody břišní, případně migrény. U glaukomu si pacient stěžuje na pokles vidění. Již makroskopicky můžeme pozorovat zašednutí rohovky oka (vypadá jako zamlžené sklíčko od hodinek) a také vidíme, že oko je podrážděno. Často bývá širší, nereagující zornice. Oko je při záchvatu „tvrdé jako kámen“. Orientačně nitrooční tlak zjistíme palpací oka (položíme oba ukazováky na zavřené oči při pohledu dolů a střídavě na bulbus tlačíme). Při vyšetření porovnáváme tvrdost oka s druhým zdravým bulbem.
Příčinou akutního záchvatu u glaukomu je většinou uzávěr duhovkorohovkového úhlu, ke kterému predisponují lidé s mělkou přední komorou, např. ti, co mají hypermetropii. Pacient se záchvatem glaukomu patří na oftalmologické pracoviště, protože déle trvající nitrooční tlak ničí struktury oka a poškozuje cévní a nervové zásobení zrakového terče.
Pro snížení nitroočního tlaku se jako první pomoc podává perorálně acetazolamid (Diluran a 500mg) nebo infuze Manitolu. Do postiženého oka kapeme opakovaně Pilokarpin, který pomáhá odtoku nitrooční tekutiny. Významným léčebným postupem je laserová iridotomie, která umožní komunikaci mezi přední a zadní komorou oka. Po zklidnění a stabilizaci klinického obrazu se rozhodujeme, zda indikovat další konzervativní terapii nebo nitrooční operaci.
 
Oftalmická migréna
Přechodná vasospastická porucha vidění je doprovázena přechodnými výpady zorného pole a někdy i úplnou poruchou vidění. Etiologicky se jedná zřejmě o poruchy mikrocirkulace v mozku nebo ve vlastním oku. Znepokojující příznaky většinou spontánně mizí do 45 minut
 
Úrazy. Mechanismy poranění oka jsou velmi různorodé od mechanického působení po chemický inzult. Také charakter a závažnost poranění jsou různé. Urazy oka patří do rukou specialisty – oftalmologa, který určí přesnou diagnózu, rozsah poranění a řídí terapii.

CELÝ SERIÁL O OFTALMOLOGII, KTERÝ PÍŠE MUDR. MILAN ODEHNAL, MBA., NAJDETE NA WWW.SANQUIS.CZ

PODPOŘENO: MZO FNM 2005. CZ.2.16./3.1.00/24022
Foto: www.sxc.hu


obsah čísla 98 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA