ZPĚT DO RUBRIKY

Náhlé stavy v oftalmologii
MUDr. Milan Odehnal MBA 
SANQUIS č.97/2012, str. 77

Akutní stavy v oftalmologii jsou většinou spojeny s náhlým zhoršením nebo dokonce ztrátou zraku. Mnohé tyto situace souvisí s věkem pacienta a jsou odrazem jeho celkového zdravotního stavu.
Včasná diagnóza těchto onemocnění je důležitá, protože dnes jsou již k dispozici léčebné možnosti, které mohou ovlivnit průběh značné části těchto afekcí. Léčba je multioborová a podílí se na ní oftalmolog, neurolog, internista, diabetolog a další odborníci.
Krvácení do sklivce vídáme u diabetiků a pacientů s hypertenzí. Bývají postiženy i obě oči a subjektivně si pacient stěžuje na zhoršování vidění. Krev se ve sklivci sráží a může ucpat drenážní systém oka, takže vznikne druhotný glaukom. Prognóza záleží na základním onemocnění, celkovém stavu pacienta a také na tom, jak často ke krvácení dochází. Pokud však nedojde ke spontánnímu vstřebání hemoragií a zhoršuje se vidění, indikujeme vitrektomii.
Okluze centrální retinální artérie. Uzávěr sítnicové artérie je dramatický, protože způsobí náhlou ztrátu zraku (často pouze vnímání světla). Příčinou je embolizace nejčastěji vmetkem ze srdce nebo z ateromatózně změněných karotid. Na sítnici dochází k rychlé ischemii a edému. Velmi rychle odumírají fotoreceptory a gangliové buňky sítnice. Cílem terapie, která je ale svízelná a s nejasnou prognózou, je obnovení cirkulace v sítnici, případně posunutí vmetku dál do periferie sítnice. To se může povést snížením nitroočního tlaku. Proto provádíme v rámci první pomoci rukou lehce masáže oka a podáme Diluran 500 mg (tj. 2 tablety). Další kroky spočívají v hypotonizaci oka, jako je paracentéza přední komory a po konzultaci s internistou podáváme fibrinolytika.
Okluze centrální retinální vény postihuje především starší lidi. Příčinou je ateroskleroza nebo hypertenze, u mladších žen užívání antikoncepce. Ztráta vidění není tak dramatická a úplná jako u okluze centrální sítnicové artérie. Někdy je postižena jen větev vény a vidění je pak celkem zachováno. Léčba spočívá v terapii celkového onemocnění. Laserovou fotokoagulací ošetřujeme ischemická ložiska na sítnici.

Amaurosis fugax
způsobí náhlou několikaminutovou ztrátu vidění jednoho oka s postupnou úpravou vidění. Je způsobena okluzí stejnostranné karotidy a uvolňováním drobných trombů z ateromatózních plátů. Tyto pacienty je nutno nechat vyšetřit po interní a angiologické stránce.
Přední ischemická optická neuropatie (AION) je způsobená okluzí respektive embolizací zadních ciliárních artérií oka. V podstatě jde o malý infarkt přední části papily optického nervu. AION vídáme spíše u starších pacientů s hypertenzí nebo diabetem. Začíná náhlým, jednostranným zhoršením zraku a subjektivně pacient udává i výpadek zorného pole. V diferenciální diagnóze je nutno zjistit, zda příčinou není arteritická forma onemocnění (velkobuněčná arteritida – Hortonova nemoc), u které se aplikují masivně kortikoidy. V tomto případě jde o autoimunitní proces postihující velké artérie v oblasti lamina elastica.
Odchlípení sítnice se projeví náhlou nebo postupnou ztrátou vidění. Pacient vnímá různě širokou clonu, oponu nebo šmouhy před okem. Úroveň poklesu zraku závisí na tom, zda je postiženo centrum sítnice. Odchlípení se může vyskytnout v souvislosti s úrazem – např. úderem do hlavy, u vysoké krátkozrakosti, nebo u pacientů po předchozí nitrooční operaci, třeba po šedém zákalu. Problematika odchlípení sítnice je řešena pouze na specializovaných vitreoretinálních pracovištích.
Příště: Další náhlé stavy v oftalmologii, čtěte také na
www.sanquis.cz – sekce pro odborníky. 
PODPOŘENO : CZ.2.16/3.1.00/24022
 
Foto: Dreamstime


obsah čísla 97 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA