Editorial (96/2012)
Irena Jirků  
SANQUIS č.96/2012, str. 1

Půvab komorního roucha
Literatura pro klavírní trio je úžasná! Představuje vlastně mezistupeň mezi sólovým hraním a komořinou. Zatímco kvartet je z osmdesáti devadesáti procent ryze komorní hudba, v triu máte leckde sóla, hráč se musí umět okamžitě sólisticky vzepnout a poté se opět zahalit do niterného komorního roucha... S věkem se mění náš názor na interpretaci, upřednostňujeme jiné detaily než před lety.

Jsem ve věku, kdy základní stylovou orientaci mám již dávno zažitou. Mým úkolem je mít uši otevřené ke hře ostatních interpretů a přitom neopouštět, co je mi vlastní a hledat skryté rezervy. Stále se rodí velmi nadaní muzikanti. Někdo je technický typ, u jiného je klíčový výraz. Někdo je romantik, jiný klasik či modernista. Pokud se technika a výraz nespojí v jedno, nejde ovšem o plnohodnotný umělecký projev, který dokáže oslovit v každé situaci...
Čeněk Pavlík o hudbě a zvláště pak o hudbě, kterou „pěstuje” společně s Markem Jeriem a Ivanem Klánským v rámci Guarneri tria Prague, vypráví s lehkou nadsázkou a s hlubokým zaujetím. Pětadvacet let tito tři výjimeční čeští muzikanti společně vystupují po celém světě a ze společné práce (a hudby) se stále těší. To si uvědomíte už na první poslech. Tak tedy zavřete oči a poslouchejte: Josef Suk, Elegie opus 23.

     Irena Jirků, šéfredaktorka

P. S. 21. března 2012 v pražském Rudolfinu oslaví Guarneri trio Prague své 25. narozeniny. Hrát bude mimo jiné i Sukovu Elegii. Více informací najdete na www.ceskafilharmonie.cz.

V pražském Muzeu Montanelli můžete v lednu nahlédnout do ateliéru Pavly Aubrechtové, která se svými díly přestěhovala do expozice také pracovní nástroje, stoly, kredence. Více se o zajímavé výtvarnici a jejím muži Vladimíru Gebauerovi dočtete v tomto čísle Sanquisu.

 

 obsah čísla 96 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA