Transplantace? Už nemá aureolu nedosažitelnosti...
Irena Jirků  
SANQUIS č.89/2011, str. 62

Právě se vrátil z konference v americkém Denveru, kde lékaři diskutovali o kontroverzních situacích, které vznikají při transplantacích. „Probírají se tam kapitoly, které se vymykají běžně zavedeným pravidlům, postupy, které jsou diskutabilní ve svých důsledcích. Fascinující fórum,“ říká MUDr. Pavel Trunečka, CSc., přednosta Transplantcentra v pražském IKEM. Za fascinující považuje i obor, kterému se téměř dvacet let věnuje. 


Kdysi jsem o vás psala v souvislosti s první transplantací jater u dětí. Co se za ty roky změnilo?

První dítě, kterému jsme tehdy transplantovali játra, bylo asi šestileté. Mladší jsme operovat nedokázali. Dnes léčíme transplantací i kojence, několikaměsíční miminka. To je obrovský pokrok. Už žádné dítě nemusí kvůli transplantaci cestovat do zahraničí.

Jestli si dobře vzpomínám, na začátku 90. let jste se vy sami učili u kolegů v Německu.
Program transplantace jater měl dva zdroje, jeden byl v berlínském centru, kde se školili dva naši chirurgové a následně i hepatologové. Z Berlína jsme převzali techniku, ale pak se dále modifikovala podle dalších zkušeností z Holandska, z Ameriky. Řekl bych, že dnes se už víc blížíme co do techniky i organizace americkým programům.

Co všechno se dnes transplantuje?
Myslíte v IKEM, nebo ve světě?

Budu ráda, když srovnáte české podmínky se světovými.
Začněme tedy českými podmínkami, respektive naším pracovištěm. Zcela rutinně se po mnoho let v IKEM transplantují ledviny, to je orgán, který tím, že je párový, umožňuje transplantaci od zemřelého i od žijícího dárce, přináší velké zlepšení kvality života, prodlužuje zásadně život hlavně v mladších věkových skupinách. Těchto transplantací se provede v IKEM mezi 170 až 200 ročně. Už dvacet let také kolegové transplantují srdce; přibližně se v IKEM uskuteční 40 až 50 operací ročně. Transplantace srdce-plíce se tady realizovala jen jedna, je to velmi vzácná a náročná metoda, nicméně jsme připraveni pokračovat. Přibližně sedmdesátkrát do roka pak transplantujeme játra – dětem i dospělým. Provádí se také transplantace pankreatu, a to buď izolovaně, anebo v kombinaci s ledvinou, což je daleko častější – 20krát až 30krát do roka. A pak je tady ještě transplantace ostrůvků pankreatu. Jde o poměrně složitou metodu, kdy z odebrané slinivky zemřelého pacienta se izolují ostrůvky a ty se potom následně implantují do jater, kde se mají uhnízdit, ujmout a produkovat inzulin.

Jste jedním z mála pracovišť ve světě, jež se touto metodou zabývá. A úspěšně... Metoda je málo rozšířená a skupina v IKEM, která se tomu věnuje i výzkumně, je poměrně úspěšná. Co se týká zobrazování ostrůvků, jde nepochybně o světově unikátní práci. Co se týká transplantace celých slinivek, což je samozřejmě rutinní postup, i v této metodě vykazuje Česká republika dobrou úroveň ve srovnání se světem.

Jak je to s celkovou úrovní české transplantační medicíny?
V IKEM se realizuje ročně asi tak 60 procent ze všech orgánových transplantací v Čechách. Netransplantujeme však plíce, na ty se specializují v pražské nemocnici v Motole – operují tak dvacet, třicet těchto orgánů. Pak je tady ještě brněnské centrum, které se věnuje transplantaci jater, srdce a ledvin, a další čtyři centra, jež provádějí pouze transplantace ledviny a to v počtu tak do padesáti ročně.

A když tato čísla srovnáme se světem...
... a přepočítáme na počet obyvatel, jsme na tom překvapivě nejlépe se slinivkou. Ledviny a játra se „pohybují“ co do množství transplantací někde v polovině evropského i světového žebříčku. Celá transplantologie je závislá na získávání dárců, což nám jde lépe u zemřelých. Naopak se nedaří najít případné dárce mezi žijícími lidmi. V tomto směru se nemůžeme se světovou špičkou srovnávat.

Čím to je? Špatnou osvětou?
Špatnou osvětou i nedokonalou prací lékařů, kteří mají pacienty s nemocemi ledvin v péči. U každého nemocného, který směřuje k dialýze, by měla být zvážena transplantace ledviny, tak aby nemusel vůbec na dialýzu být zařazen. To je velmi důležité! Jestliže vstoupí do transplantační léčby ještě v predialyzačním stadiu, šance na dlouhodobé přežívání štěpu se razantně zvyšují. Při metodě transplantace od žijícího dárce se tahle šance zvláště u mladých pacientů ještě umocňuje, štěp přežívá až dvakrát déle než při transplantaci někdy v pozdní fázi z dialýzy a od zemřelého dárce. V tom je potenciál metody, pokud se aplikuje včas a správně. 


Jak se hledají žijící dárci?

Nemocní mají většinou blízké, kteří jsou ochotni ledvinu darovat. Nejčastěji to bývají rodiče, sourozenci, manžel, manželka...

Co když se však nikdo z nich neshoduje v krevní skupině s nemocným? Není-li vhodný dárce třeba manžel, dá se najít pár, který je v podobné situaci. A transplantovat se může takzvaně křížem.

Jak prosím? Můžete mi to blíže popsat?
Máme dva manželské páry – v obou je jeden z partnerů dárce orgánu a jeden příjemce, ale nevyhovují si krevními skupinami. Ale kdyby se to zkřížilo, to znamená manžel daroval ledvinu partnerce z druhé dvojice a její manžel zase daroval ledvinu paní z první dvojice, můžeme dojít ke shodě. To se dá pak zkoordinovat a transplantovat ve stejný den.

Proč ve stejný den?
No, přece jen existují – byť nepatrné – obavy, aby si to druhá strana nerozmyslela a od záměru po první operaci neustoupila. Ale jsou to obavy spíše teoretické než praktické. Ve světě se takhle operuje velmi často, dokonce se dělají výměny i zřetězené, čili celé skupiny zájemců o transplantaci se složitým počítačovým systémem evidují, speciální program zoptimalizuje přenos orgánů mezi nimi, aby shod v imunologických a dalších parametrech bylo co možná nejvíce, a potom se provede výměna ve skupině desítek pacientů.

Proč tohle u nás nejde?
Na to jsme malá republika. To za prvé. Za druhé, jak už jsem řekl, ošetřující lékaři doporučují transplantace často jako poslední možnost. Takže my vlastně máme velmi málo dvojic doporučovaných k takovému zákroku. O to více je nemocných závislých na dialýze. A je hrozné, že řada z nich ani netuší, že by mohli získat ledvinu od žijícího dárce.

A jsme zase u špatné osvěty.
Souhlasím. Už v rámci zdravovědy na základní škole by děti měly dostat potřebnou informaci. A měly by vědět, že k transplantaci je potřeba dárce orgánu – zemřelý nebo žijící. Každý člověk by si měl nést tuto informaci, a když se pak do takové situace jeho rodina dostane, nebude to pro něj už žádná novinka. Postaví se problému, sám si uvědomí, že by vlastně mohl něco pro svého blízkého udělat. 

Proč neběží váš informační spot třeba právě teď v televizi?
Běžel. Stokrát. Česká televize ho odvysílala zadarmo, náš nadační fond platil jen výrobu klipu... Bohužel, ohlas byl poměrně malý, nezvýšil se počet dotazů na našich webovkách, nevznikla žádná diskuse, natož aby se hlásili noví dárci. Žijící dárci ledviny u nás dnes představují 10 procent z celkového počtu. Víte, kolik registrují takových dárců v USA? Polovina ze všech dárců jsou ti žijící! Stejně tak je tomu ve Skandinávii.

Nejsou třeba nějak finančně motivováni?
V zemích třetího světa se orgány někdy prodávají a za transplantacemi se cestuje. To se všeobecně ví. Ale ve Skandinávii či v USA jde v drtivé většině o příbuzenské páry, které vstupují do transplantačních programů. A pak se najdou dokonce lidé, kteří darují ledvinu bez toho, že by znali příjemce. V Americe je využívají v již zmíněných řetězcích.

Znamená to, že v USA žije více altruistů?
Myslíte-li to filozoficky, pak ano, obecně vzato je americká společnost více altruistická než česká, a to ve všech směrech. Když ale vezmeme terminus technicus altruistický dárce – jde o člověka, který věnuje ledvinu, protože miluje lidi a chce pomoci. Já to trošku bagatelizuji, nicméně takových lidí se i v USA vykytuje velice málo, naopak 99 procent dárců jsou blízcí příbuzní. Ale i ti musejí zapomenout být sobci.

A musí překonat strach.
Samozřejmě. Také musejí mít jisté možnosti. Zrovna na konferenci v Denveru se toto téma probíralo, srovnávali se dárci v různých podmínkách. Populace lidí, kteří darují orgán ve Spojených státech, je dočista jiná než analogická populace v zemích třetího světa. Američané – dárci – jsou lidé s vyšším vzděláním, bohatší, z vyšších socioekonomických vrstev. K tomu, aby člověk orgán mohl darovat, potřebuje totiž určitou jistotu. Dárce na operaci trošku tratí, protože chvíli nemůže pracovat, nemocenská nepokryje vzniklou ztrátu. Mohou také nastat komplikace, další riziko. Takže dárcovství vyžaduje do značné míry i jisté finanční zajištění.

Kolik let vůbec vydrží dobře fungovat třeba darovaná ledvina nebo játra? Transplantaci jater považuji z tohoto hlediska za excelentní zákrok: 80 procent našich pacientů žije deset a více let po operaci bez potíží, existuje reálná naděje, že se dožijí stáří. Po operaci se vracejí do práce, studují, sportují, mohou vyhrát i olympijskou medaili. Tu opravdovou, ne v paralympiádě, při vší úctě. Naši pacienti mají děti! Jejich život je normální, jen musejí brát léky a chodit na kontroly.


Imunosupresiva, která užívají, ale vykazují poměrně vážné vedlejší účinky, ne?
Imunosupresiva jsou vlastně jedovaté látky, které brzdí reakci organismu proti štěpu, utlumují imunitní systém. Bez nich to ale nejde. Naším cílem je vybrat pro pacienta ty nejvhodnější, podávat je v nejnižší možné účinné dávce a včas pracovat s nežádoucími účinky. Takže kostní choroba, která byla dříve velkým problémem, se dá včas diagnostikovat a léčit, stejně tak hypertenze, poruchy metabolismu tuků, cukrovka. Je třeba však vědět, že transplantací nevracíme celé zdraví. Je to spíš podmíněné zdraví. U transplantací jater, srdce a plic léčíme lidi, kteří by jinak zemřeli, jde o zachraňující výkon. Pro takového nemocného je transplantace úžasná alternativa a výsledný stav, byť i s komplikacemi, je plnohodnotnou alternativou toho, co bylo předtím.

Máte mezi pacienty opravdu nějakého olympijského vítěze?
U nás ne, ale v Denveru mají stříbrného medailistu na snowboardu. V Čechách připomenu třeba pana Rabase. Už sice dnes nezávodí na motorkách, ale na horském kole stále vyhrává závody seniorů. A to absolvoval transplantaci jater před šestnácti lety. Všeobecně vzato: každá transplantace přináší komplikace, které se dají řešit, nemusí člověka nijak limitovat v tom, co by chtěl dělat. Když to opravdu chce, zvládne to. Pak jsou samozřejmě komplikace, jež se řeší obtížněji. S transplantací orgánů jsou spojeny i nádory.

Na vině je zase imunosuprese?
Tyto léky ubírají imunitu, jež je namířena proti novému orgánu, ale zároveň bojuje i proti některým infekcím a nádorům. Je-li imunita omezena, zejména nádory z lymfatické tkáně nebo kožní rakovina mají velmi zvýšenou incidenci. Ale i to, řekl bych, v posledních letech trochu ubývá, protože imunosuprese je cílenější, používá se v nižších dávkách... Každý rok je vidět pokrok.

Kam dojde transplantologie za deset let?
Určitě se bude dál rozvíjet, ale nikoli překotně. Tento obor je po padesáti letech své existence už definován, chirurgické metody se vyvinuly ke značné dokonalosti, víme však, že dárcovský program má svoje limity. To, co se dále bude zásadně vyvíjet, je péče o pacienty po transplantaci. Přichází řada nových látek biologické povahy, které by mohly změnit postup v imunosupresi a odstranit některé nežádoucí účinky. Myslím si, že se také v posledních letech mění celkový pohled na transplantační medicínu, řada lidí už ji vnímá jako standardní postup, ne jako metodu, která je nedosažitelná. Za deset let to bude ještě zřetelnější.

Nečekáte žádné převratné změny ani v souvislosti s genovým inženýrstvím?
Do výzkumu se poměrně hodně investuje. Už se třeba povedlo vypěstovat tkáň průdušnice – vědci ji vytvořili ve zkumavce, jednalo se o kompozitní tkáň, čili několik vrstev z různých tkání, vypěstovali ji a voperovali. Touto cestou se určitě věda vydá. Do jaké míry uspěje? To je otázka času, peněz, které budou investovány. Genové inženýrství jistě může změnit charakter transplantací nebo medicíny jako takové, ale řekl bych, že zatím leží za naším horizontem. Není to výzkum, který by mohl v nejbližším desetiletí naši současnou praxi zásadně změnit.

Co považujete za největší pozitivní zážitek ze své dosavadní praxe?
Začátky transplantace jater u dětí. To bylo nesmírně emočně bohaté období, dávalo člověku silný pocit zadostiučinění. Ale víte, každá transplantace jater představuje velmi silný zážitek. A roky, které se pak potkáváme s pacienty po operaci, jsou obohacující.


MUDr. Pavel Trunečka, CSc. (*1957)

Je přednostou Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a předním odborníkem na transplantace. Absolvoval řadu stáží v lékařských centrech v Evropě a ve Spojených státech amerických, je také členem Evropské transplantační společnosti. V polovině 90. let 20. století stál u zrodu programu transplantace jater v IKEM, kde se nyní ročně realizuje okolo 70 takových zákroků – u dospělých i dětí. Momentálně se v IKEM připravují na unikátní transplantaci střeva. Pavel Trunečka je ženatý, se svou ženou vychovává čtyři děti. 
 
Ilustrace: Dreamstimeobsah čísla 89 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA