Světlo také hraje!
Irena Jirků  
SANQUIS č.86/2011, str. 32

Interaktivní výstavu PLAY v pražském Mánesu dosud navštívily desítky tisíc lidí. V čem je tak výjimečná? Ať na ni přijdete kdykoli, vždy objevíte něco nového. Však se také malí i velcí vracejí. Jednou, dvakrát...
Vracejí se, aby si hráli. Tedy aby v Krystalíze, již tu na počátku vystavěl Petr Nikl, vytvářeli fantaskní labyrinty, tunely a věže, aby budovali podivné světy, jejichž hranice už dávno opustily podlahu a rozlézají se po zdech. Aby si zašlapali a zahráli na „kolostroji“ Jiřího Konvrzka či vyluzovali tóny z hracího stromu. Aby si také zastříleli z veselého kanonu Ondřeje Janouška, aby malovali nekonečné příběhy v Leporelohře, aby si po sté hodili hrách na zeď, aby vyzkoušeli svých dvanáct (!) smyslů v jedinečné laboratoři Jiřího Walda a Oldřicha Hozmana...
 

Co krok, to v téhle hravé expozici znamená jiný, často nečekaný prožitek, a to i přesto, že jste tu už podruhé či potřetí a celým prostorem stále zmítá škála zvuků, třesku a hluku. Uprostřed toho náležitě divokého mumraje však najednou zazní melodie. Křehká až neskutečná. Jdete za ní po schodech dolů a uprostřed tmavé chodby najdete Harfii. Jakási dívka se na ní právě pokouší zahrát první takty Měsíční sonáty.
Zní to až přízračně, neskutečně, a vypadá vlastně stejně tak. Neboť Harfii není žádný klasický hudební nástroj, ale elegantní světelný kruh. Jak to, že hraje? „Je to čistě elektronická záležitost,“ vysvětluje designér Ondřej Puchta, který Harfii vymyslel. „Do horní kruhové části jsem umístil senzory, které reagují na změnu světelných podmínek. Pokud je zastíněno světlo vytvářené výkonovými LED diodami, senzory vyšlou signál do MIDI modulu, který určí výšku tónu a odešle ji do zvukové banky. Ta přiřadí tónu zvuk nástroje, který konečně zazní díky reproduktoru.“
Svůj světelný hudební nástroj popisuje prostě, technicky, zcela bez emocí, zatímco jeho objekt je naopak probouzí ve všech, co na něm zkoušejí preludovat. Dá se takový nástroj ještě nějak vylepšit, nápad rozvinout do nástroje s větším rozsahem, než je jedna oktáva? „Ano, občas se přistihnu, jak přemýšlím o tom, kam by se to dalo ještě posunout. A Harfii ani po ukončení PLAY jistě nebude odpočívat ve skladu,“ usmívá se její tvůrce.
To se jistě dá říct o většině objektů, které dnes přinášejí radost na PLAY. Hra expozicí neskončí. Než ale tvůrci vymyslí další pokračování tohoto unikátního projektu, máme ještě čas si v Mánesu dosyta pohrát. PLAY je pro velký zájem prodloužena až do 20. února 2011.

Ondřej Puchta (*1986)
Žije ve Zlíně, kde studuje 5. ročník ateliéru průmyslového designu na Univerzitě Tomáše Bati. Harfii je jeho první hudební nástroj. Nápad vznikl v rámci semestrální práce, na samotné realizaci pracoval čtyři měsíce. V současné době dokončuje diplomovou práci, jejímž tématem je ergonomická klávesnice ovládaná jednou rukou a určená pro hendikepované.
 

Festival PLAY

1. 2. – 19:00 Večer filmu Nachové plachty s Miroslavem Jankem
2. 2. – 19:00 Hrajeme si se vztahy
3. 2. – 16:00 Workshop s didgeridistou Ondřejem Smeykalem (na snímku vpravo)
3. 2. – 19:00 Smeykal a Dvořáček
4. 2. – 19:00 Hromosvod a Reindl
5. 2. – 19:00 Agnes Kutas a Jaroslav Kořán
8. 2. – 19:00 Večer dokumentárního fi lmu s Bernardem Šafaříkem IV
9. 2. – 19:00 Dvanáct smyslů člověka – Ueli Seiler-Hugova
10. 2. – 19:00 KVĚTY
11. 2. – 19:00 Martin Janíček a Petr Ferenc
12. 2. – 19:00 Janatková, Kořán a jejich Orloj Snivců
12. 2. – 20:30 Inaktes
15. 2. – 19:00 Večer animovaného filmu a diskuse s Anifestem IV.
16. 2. – 19:00 Integrální nauka o hvězdách – Ueli Seiler-Hugova
17. 2. – 16:00 Workshop s Oldřichem Hozmanem
17. 2. – 19:00 Korbelář, Kotulán, Richter a syn
18. 2. – 19:00 Kvašňák a Kapela Snoo
19. 2. – 19:00 Michael Delia a Martin Alacam, Fanfán Tulipán
20. 2. – 19:00 Robert Balzar Trio
 
Workshopy

1. 2. – 10:00–17:00 Hudba sfér a Chlodnyho obrazce (SŠ, VŠ studenti a učitelé psychologie, sociálního a pedagogického zaměření)
Co je vlastně „hudba sfér“? A můžeme ji dnes ještě slyšet? Pokusíme se nalézt odpověď pod vedením zkušených muzikoterapeutů z Ateliéru Délos. www.delos.cz

3. 2. – 10:00–13:00 Síla linorytu – ručně vyráběná přání a pohledy (ZŠ)
S pomocí rydel nejprve vyryjeme obrázek, který si pak vytiskneme s pomocí tiskařského lisu. Kolektiv Společenství Dobromysl, absolventi Akademie sociálního umění Tabor

8. 2. – 10:00–14:00 Hra s barevnými písky: sypání forem a obrazů (od 5. třídy ZŠ i SŠ)
Materiál: Čtvrtky papíru, voskové pastely, křemičitý písek obarvený temperovými barvami. Vede Eva Vejražková, lektorka WŠ Jinonice

8. 2. – 14.15–17.15 Škola hrou a rytmem (matematika, eurytmie, němčina)
Waldorfská škola – škola života, škola pro život. Pojďte s námi nahlédnout do jejího zákulisí! Kolektiv lektorů WŠ Jinonice

15. 2. – 10:00–14:00 Hra s hmotou (2.–7. třída ZŠ)
Modelování základních tvarů hmoty a jejich proměna ve tvary zvířecí a rostlinné. Eva Vejražková, lektorka WŠ Jinonice

15. 2. – 14.00-17.15 Hra s temperamenty – známe se?
Prostřednictvím zdramatizovaných situací a uměleckého tvoření se vynoří obraz temperamentů... Naďa Štuksová, lektorka WŠ Jinonice

17. 2. – 10:00–13:00 Šití zvířátek (MŠ, ZŠ)
Vede Kateřina Brzáková, Camphill České Kopisty

Festival a workshopy se konají zároveň s výstavou PLAY ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, www.orbis-pictus-com, www.galeriemanes.cz
 

Foto: Ondřej Petrlík


obsah čísla 86 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA