Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - 2010/75 Zuby školou povinné


Zuby školou povinné
Irena Jirků  
SANQUIS č.75/2010, str. 93

„České děti mají v průměru 2,5krát více zkažených zubů než děti žijící ve Švýcarsku, kde už roky fungují kvalitní preventivní programy,“ říká MUDr. Hana Zallmannová, stomatoložka a spoluzakladatelka společnosti Český zelený kříž. Jeho cílem je rychlé uvádění poznatků preventivního lékařství do praxe. A jedním z nástrojů je projekt Dětský úsměv. Děti se díky němu učí přímo ve škole pečovat o svůj chrup.
 
Neměli by se učit správně pečovat o své zuby také jejich rodiče a všichni dospělí? „O tom není pochyb. Dospělí se často bojí zubaře více než děti, podléhají špatným návykům, věří zastaralým informacím, často i mýtům. Když oni pochopí, jak je důležitá prevence, dovedou to předat svým dětem,“ říká MUDr. Hana Zallmannová. „Ve Švýcarsku, kde se na stomatologickou péči nevztahuje zdravotní pojištění, jsou si všichni dobře vědomi toho, že stav chrupu závisí přímo na péči, kterou mu věnují, a že kvalitní oprava zkažených zubů je velice nákladná. U nás se stále nevžilo vědomí odpovědnosti za vlastní zuby a zdraví.“ Doktorce Haně Zallmannové jsme položili šest otázek, jež by měly zajímat každého. Tady jsou její bleskové odpovědi.
 
Kdy je nejlepší čas k první návštěvě zubního lékaře?
Dítě by mělo poprvé navštívit zubního lékaře v době, kdy se mu začínají prořezávat mléčné zuby. V tomto čase je nutné, aby se především rodiče obeznámili se všemi možnostmi prevence. Když jsou dítěti dva až tři roky, je cílem pravidelných návštěv v naší ordinaci seznamovat ho hravou formou s prostředím, které řadu dospělých zbytečně stresuje. To funguje podle mé zkušenosti velmi dobře. Na péči o děti se velkou měrou podílí dentální hygienistka, během roku jsou vhodné celkem alespoň tři návštěvy ordinace. Když pak v budoucnu nastane situace, kdy přece jen musí zasáhnout i stomatolog, do ordinace přichází dítě (a rodiče), které prostředí neděsí a ošetření v naprosté většině případů proběhne bez potíží. Vzhledem ke krátkému intervalu mezi jednotlivými návštěvami můžeme navíc problémy zachytit v časném stadiu.
 
Jak naučit dítě správně si čistit zuby?
Opět – začít by se mělo od prořezání prvních zoubků. Do šesti let věku je pomoc rodičů při čištění nezbytností, protože dítě není ještě schopno si samo zuby důkladně vyčistit. Do osmi až deseti let se velmi vyplatí dětem zuby dočišťovat. Účinný postup by rodičům měl ukázat zubní lékař, nebo ještě lépe dentální hygienistka. Při výběru zubní pasty je dobré respektovat dítě při volbě příchutě, ale nezapomenout, že fluoridy hrají roli při prevenci zubního kazu – proto zubní pastu vždy s obsahem fluoridů. Rodiče musí dohlížet, jaké množství pasty dítě spotřebuje (některé děti pastu s oblibou polykají). Jak tedy postupovat? Na zubní kartáček naneste množství pasty v podobě velikosti hrášku, bříškem prstu ji zatlačte mezi štětiny kartáčku a pak dohlédněte na čištění. Děti je potřeba povzbuzovat a je nutné jít příkladem. Důležité jsou zubní kartáčky: mají mít malou hlavičku, rovně zastřižená vlákna, mají být měkké a husté. Vyplatí se, když s výběrem kartáčku poradí odborník.
 

 
Jaké jsou nejčastější komplikace v předškolním věku?
Zubní kaz a jeho komplikace. Bohužel je stále možné se u nás setkat s názorem, že mléčné zuby není třeba ošetřovat. Důvodů, proč je tento názor dávno překonaný, je celá řada:

  • Zkažené zuby představují infekční ložisko (oslabení imunity, zátěž pro celý organismus), které s sebou dále přináší riziko vzniku kolemčelistního zánětu (nutná hospitalizace, život ohrožující stav).
  • Mléčné zkažené zuby bolí, malé děti si život bez bolesti zubů nepamatují, proto si na bolesti často ani nestěžují.
  • Zubní kaz je nakažlivý – pokud je zkažený jeden zub, je jen otázkou času, kdy vznikne kazivá léze na zubu sousedním, kterým může být od pěti let zub stálý. Zkažený dočasný zub může také poškodit zárodek stálého zubu. Děti s vícečetnými kazivými lézemi prospívají hůře než jejich vrstevníci.
  • Při předčasné ztrátě dočasných zubů se stálé zuby prořezávají nesprávně a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude třeba ortodontická léčba, s tím souvisí špatný vývoj výslovnosti, špatný vývoj řeči, do jisté míry i estetický handicap.
  • Pokud nemá dítě zažitou správnou péči o dočasný chrup, velmi obtížně se tento návyk vštěpuje později. Zanedbaná péče o dočasný chrup s sebou přináší zvýšenou pravděpodobnost nutných velkých výdajů v budoucnosti.

Jsou sladkosti skutečně tak nebezpečné?
Sladkosti škodí (nejen) dětským zubům. Mnohem více však škodí, pokud je dítě konzumuje během dne opakovaně nebo téměř nepřetržitě. Pozor dejte také na pití sladkých nápojů po malých doušcích v průběhu dne. Když už si je nedokáže odepřít, je lépe, sní-li dítě všechny sladkosti najednou.
 
Nedědíme zubní kaz a parodontózu stejně jako třeba barvu očí?
Dnes je zřejmé, že se úloha dědičnosti v souvislosti s kazivostí zubů a parodontózou v minulosti silně přeceňovala. Zásadní roli hraje péče, tzn. pravidelné a účinné čištění zubů a dále omezení přísunu sladkostí.
 
Jakých chyb se nejčastěji v péči o zuby dopouštíme?
Podceňuje se prevence a málo se zdůrazňuje, že stav chrupu závisí především na správné péči. Jinak řečeno, problémy se zuby jsou důsledkem nedostatečné péče. Informace o tom, jak se starat o své zuby, je možné získat od zubního lékaře, který se prevenci věnuje. Tito lékaři většinou spolupracují s dentálními hygienistkami. Dentální hygienistka zuby zbaví zubního kamene a pigmentací a především pomůže při výběru vhodných pomůcek (zubní kartáček, mezizubní kartáčky, eventuálně další) a při nácviku jejich používání. Je nepochybné, že prevence je výrazně levnější než řešení problémů, které vznikly jejím zanedbáváním. A cena může být velmi vysoká. Dnes je prokázáno, že parodontóza výrazně zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu, mozkové mrtvice a dalších onemocnění. Prevence ve stomatologii při těchto poznatcích získává ještě více na významu.
 

 
Projekt dětský úsměv
Při sestavování tohoto projektu sloužily jako vzor zkušenosti ze Švýcarska, kde s touto činností bylo započato v šedesátých letech minulého století. Tehdy se stav kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské kampaně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém se klade velký důraz na opakovaný nácvik čištění a opakované probírání souvislostí mezi příčinami a vznikem kazu a parodontózy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů a jejich dásně netrpí zánětem. Do českého projektu Dětský úsměv, který organizuje obecně prospěšná společnost Český zelený kříž, se zapojily už desítky škol, stomatologů a dentálních hygienistek. Během pravidelných setkání v rámci školního rozvrhu představuje odborný zástupce dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček, se kterým se pak pravidelně učí správně čistit zuby. Hravou formu podporují obrázky Miloše Nesvadby, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely chrupu, jednotlivých zubů apod. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí. Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz/cs/detsky_usmev
 

Foto: archiv Českého zeleného kříže



obsah čísla 75 ročník 2010





poslat e-mailem



SANQUIS PLUS




GALERIE SANQUIS




ORBIS PICTUS



PORADNA