Vědec a filozof, který měl být zapomenut
Jindřich Hellberg  
SANQUIS č.74/2010, str. 18

Je to přesně devadesát let: na přelomu roků 1919 a 1920 byl rektorem nově zformovaného Českého vysokého učení technického jmenován profesor František Wald. Přední český chemik, který řadu let působil v Kladenských železárnách, učil na pražské technice už od roku 1908. Jmenování rektorem bylo vrcholem jeho profesní kariéry a projevem společenského uznání, kterého se mu dostávalo v masarykovské republice.
 

František Wald (1861–1930) se zabýval zejména analytickou chemií, metalurgií a fyzikální chemií (termodynamikou), zároveň však patřil mezi renomované filozofy a vědce. Ve svých odborných pracích správně odhadl význam polydimenzionální geometrie pro chemická bádání. Bez ní si dnes nelze představit tvorbu simulačních animovaných počítačových programů, umožňujících apriorní studium vzájemné reaktivity i značně složitých chemických struktur, a to zejména těch, které mají bezprostřední anebo zprostředkovaný vztah k živým organismům. Zásadně obohatil naše poznání v chemické termodynamice, a to aplikací Gibbsem zavedeného pojmu chemická fáze. Waldova definice chemického individua jako fáze blíže specifikovaných vlastností doznala vysokého ocenění ve světovém měřítku a Wald stál doslova krůček od Nobelovy ceny.
Byl také filozof a matematik-samouk, matematiku používal jako nástroj formalizace svých teoretických úvah. Vycházel v nich a zároveň i polemizoval s empiriokriticismem jako odnoží pozitivismu, který na přelomu 19. a 20. století výrazně ovlivnil myšlení řady světově uznávaných přírodovědců – a do jisté míry i Alberta Einsteina. Wald přistupoval k empiriokriticismu kriticky a hájil nárok na spekulativní pojetí vědeckého bádání.
Je typickým českým paradoxem, že právě jméno tohoto rektora ČVUT mělo být posléze na dlouhé roky zapomenuto. Komunistický režim byl důsledný, postaral se, aby František Wald byl zcela vygumován z historického povědomí české vědy. Až v roce 2002 mohla Univerzita Karlova v Praze vydat v nakladatelství Karolinum Waldovu Korespondenci a v roce 2004 jeho klíčové dílo Chemie fasí. V zahraničí vydali v roce 2008 Klaus Ruthenberg a Jaap van Brakel ve sborníku nakladatelství Königshauen & Neumann Waldovu práci Chemistry Without Atoms a v roce 2009 vyšla v nakladatelství WALD Press kniha František Wald, Essays 1891–1929, Philosophy of Chemistry.
Loni na podzim se na počest profesora Walda konala v Průhonicích u Prahy mezinárodní konference, kde se sešli významní představitelé chemické vědy, předmětu výuky a filozofie zejména z vysokých škol z Německa, Švédska, Belgie, Francie a České republiky.


Eseje, korespondence, studie
 
Všechny knihy lze objednat v nakladatelství WALD Press na adrese Španělská 10, 120 00 Praha 2, anebo přes internet prostřednictvím webových stránek www.kosmas.cz.

Foto: archiv


obsah čísla 74 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA