Šťastnou cestu!
Jiří Wald  
SANQUIS č.74/2010, str. 8

Při procházce Pittsburghem jsem v osmdesátých letech narazil na starou tiskárnu. Nad vchodem měla nápis: „Dáváme lidem světlo, aby si mohli najít vlastní cestu“. Nádherné věty! Od té chvíle jsem věděl, že jestli to bude někdy možné, budu vydávat knihy a časopisy.
Měli jsme štěstí. Nakladatelství se nám skutečně podařilo po roce 1989 vybudovat. Nevydáváme s manželkou ovšem „bestsellery“, neberu-li v úvahu Komenského Labyrint světa a ráj srdce, tedy naši nejprodávanější knihu. Spíše se jedná o dlouhodobé vydavatelské projekty, které nám dělají radost a snad totéž přinášejí i dalším lidem.
Proč ale právě dnes myslím na Pittsburgh a na tu starou tiskárnu? Protože žijeme v době krize, která je důsledkem chronického mravního selhávání těch, kteří by měli světlo šířit především. Někteří politici, podnikatelé a manažeři jako by zapomněli, že bez voličů, zákazníků či zaměstnanců nebudou schopni naplnit žádnou ze svých ambicí, a co víc, že vejdou do dějin jako představitelé doby temna. Přitom by stačilo málo – jen si připomínat stále onu moudrou zásadu vzájemnosti: „Jak chcete, aby se jednalo s vámi, tak jednejte vy s druhými“. To ovšem vyžaduje schopnost představit si sebe sama na místě toho druhého. A právě to může být kamenem úrazu... A tak jsme u potřeby fantazie, u nutnosti rozvíjení kreativity. Vlastní i celé společnosti. 
Pro nás jako pro nakladatele je to výzva. Proto jsme vytvořili jeden z nejrozsáhlejších nakladatelských projektů, interaktivní výstavu Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie. Naši poslední expozici – Labyrint světla – loni v Praze navštívily desítky tisíc návštěvníků. Všem dětem mladším patnácti let jsme umožnili vstup zdarma, ve skutečnosti však tato motivační sleva měla patřit spíše těm, kteří dnes mají moc rozhodovat o našich společných věcech. Protože právě oni by měli být tvořiví, nápadití, vnímaví. Nejvnímavější! 
Ač se to na první pohled nemusí zdát, krize může přinést také mnoho pozitivního. Může nám dát sílu, osvobodit nás od maršrút, jež nám vytyčují jiní, a popostrčit nás na vlastní cestu. V našem nakladatelství se budeme snažit vám na ni stále „svítit“. Přeji hodně sil do nového roku!obsah čísla 74 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA