Editorial (74/2010)
Irena Jirků  
SANQUIS č.74/2010, str. 10

Před deseti lety vědci dekódovali lidský genom. Poznatky z výzkumu, který je co do významu a náročnosti přirovnáván k dobytí Měsíce, se už dnes promítají v úspěšnosti léčby nádorových onemocnění. Kladně.
Zničené tepny a cévy nahrazují by-passy, statiny jsou rutinně používány při zpomalování aterosklerózy. Porovnáme-li devadesátá léta s první dekádou 21. století, lidí, kteří podlehnou srdečně cévní nemoci, je o 40 % méně.
V roce 1996 měl dvacetiletý pacient s AIDS naději na tři až pět let života, nyní se může dožít šedesáti i více roků. Vysoce aktivní antiretrovirální terapie neboli kombinovaný přístup k AIDS přinesl zásadní obrat v léčbě. A to nejen v rozvinutých státech světa.
Není divu, že prvních deset let 21. století vědci i lékaři charakterizují jako převratný čas. Na žádost Americké zpravodajské organizace ABC News a on-line serveru MedPage Today sestavili přední světoví odborníci seznam deseti kroků, které posunují medicínu (a tedy nás všechny) k netušeným možnostem.
Jak jinak, na první místo dali lidský genom. Na druhé – informační technologie, jež mění vztahy mezi lékaři a pacienty. A na třetí? Protikuřácké zákony!
Nevěříte, já vím. Přečtěte si článek Evy Bobůrkové v tomto čísle Sanquisu, a pak už to konečně típněte!
                               Irena Jirků, šéfredaktorka


P. S. Málem bych zapomněla. Až zahodíte cigaretu, pusťte si Mozarta. Jeho sonatiny s repetitivními frázemi zklidňují organizační centra v mozku. Nežertuji. Pouze cituji z agenturní zprávy o nejnovější vědecké studii z Tel Avivu.
obsah čísla 74 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA