Jak jsem potkal fotografa Johna Phillipse...
Jiří Wald  
SANQUIS č.50/2007, str. 44

S Johnem Phillipsem jsem se setkal v roce 1993 v Praze. Doprovázel tehdy skupinu nakladatelů, kteří vydávali v době komunistické nesvobody díla Václava Havla.
Říkali si MOTOVUN GROUP, pocházeli ze všech koutů světa a pravidelně se setkávali ve starobylém městě Motovun v centrální Istrii. V roce 1993 však v bývalé Jugoslávii, a tedy i na Istrii zuřila válka, a tak se pánové nakladatelé vydali do Čech...
O mně a mé ženě Radaně se dozvěděli ze švýcarského tisku, který popisoval první krůčky českého postkomunistického kapitalismu. Získali někde naši adresu a zeptali se nás, zdali bychom mohli pomoci s organizací jejich pravidelné schůzky. S radostí jsme se do toho pustili a pozvali je do Parkhotelu Průhonice. Kromě prezidenta Václava Havla se jejich setkání účastnila také řada českých politiků, bývalých disidentů a spisovatelů. Pro zcela nový hotel to byla tehdy velká reklama, která zahájila zajímavou tradici: od té doby tam často jezdí známé osobnosti z celého světa. Vítají příležitost pobývat blízko centra Prahy, v prostředí unikátního Průhonického parku a zároveň daleko od zájmu médií. Poslední významnou a mimořádně milou návštěvou byl švédský královský pár.
Samotné setkání s Motovun Group bylo pro mne velkou inspirací. Vždycky jsem totiž chtěl vydávat knížky a časopisy. Tahle touha mě provázela od dětství, a když jsem pak v 80. letech v americkém Pittsburgu četl nad vchodem do stařičké tiskárny nápis „Dáváme lidem světlo, aby si sami mohli najít svou cestu“, bylo definitivně rozhodnuto. Musela však ještě nějaká doba uplynout, než naše vlastní nakladatelství skutečně mohlo vzniknout. Pak se také zrodily noviny Medicína, časopis Zdravá rodina - svého času nejčtenější tištěná média o zdraví pro lékaře i laiky...
O tom všem jsme si tehdy povídali i s Johnem Phillipsem. Strávili jsme spolu při jeho pražském pobytu hodně času. Zajímalo ho vše, v čem jsme s manželkou podnikali, přitom nám stihl sám vyprávět.
Jeho život byl nabit dobrodružstvím. Narodil se v Alžírsku, s vášní také vždy svou rodnou zemi fotografoval, miloval též Izrael, Jugoslávii nebo Itálii, o nichž sestavil množství obrazových knih. Hlavně se však proslavil jako neohrožený válečný fotograf. Nejslavnější éra jej zastihla ve třicátých, čtyřicátých a padesátých letech 20. století, kdy pracoval pro americký časopis Life. V té době, tedy přesně mezi 10. a 30. květnem 1944, vznikly i jeho nejznámější fotografie s Antoinem de Saint-Exupérym, k němuž ho poutalo hluboké přátelství. John Phillips byl samozřejmě i při tom, když letoun jeho přítele naposledy roloval na startovací dráze. A samozřejmě John mačkal spoušť...
Kopii fotografie „Poslední let
Saint-Exupéryho“ s osobním věnováním dal John Phillips mně a mé ženě, když v roce 1993 odjížděl z Prahy. Velký snímek visí od té doby na stěně u nás doma, je stále silný, tolik autentický. Každý den mi připomíná neopakovatelné setkání se statečným mužem a skvělým umělcem. Slavný fotograf zemřel v Americe v roce 1996, několik měsíců poté, co dokončil práci na své souborné monografii.


obsah čísla 50 ročník 2007

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA