Mezi reálnem a ireálnem

Hledání hranice – tak bychom mohli stručně charakterizovat celoživotní úsilí Josef Istlera. Rozhraní reálna a ireálna, rozhraní malířství a grafiky, rozhraní spontánnosti a exaktnosti. Ačkoli tento malíř a grafik patřil k protagonistům evropského informelu, od své poslední retrospektivní výstavy v roce 1989 se na současné výtvarné scéně téměř neobjevil. Až do teď. Museum Kampa nabízí ojedinělou příležitost nahlédnout do jeho fantaskního díla.


Josef Istler
8. 10. - 15. 1. 2016
Museum Kampa
www.museumkampa.cz
 

Extáze,1951
Modrý objekt, 1985
Kompozice, 1988


Pomezí, hranice a absurdity

Koexistence spontánnosti a exaktnosti, rozhraní reálna a ireálna, vztah mezi malířským a grafickým výrazem. Umění malíře a grafiky Josefa Istlera (1919–2000, Praha) hledá hranice, pomezí, miniaturní rozdíly, které rozhodují o vlastnostech celku. Umělcova raná tvorba však vyjadřovala spíše smutnou válečnou realitu – ruiny staveb, lidské přízraky. Více pozitivní nádech získala v polovině 40. let, kdy předznamenala umění až ze závěru 50. let - bohužel v posledním válečném roce byla při náletu na Prahu řada těchto jedinečných děl zničena.
První samostatné výstavy Istler uspořádal až v roce 1946, kdy bylo několik obrazů bylo zařazeno na přehlídku československého umění v Paříži, a počátkem 50. let se podílel na Znamení zvěrokruhu, Objekt I a II.
V té době ve svých pracích zobrazoval aktuální atmosféru absurdity a metafyzické úzkosti, které jej sužovaly, a později se začal zabývat možnostmi abstraktní gestické malby. K tomuto výrazu se vracel i v 80. a 90. letech, avšak roku 1962 byla komunistickou stranou zakázána jeho retrospektivní výstava.


 
Další výstavu Istler prezentoval až v roce 1989 – a nyní jeho díla ožívají v Museu Kampa. Inscenace hodlá prezentovat rozsáhlý celek z autorova výtvarného odkazu, aby diváci mohli spatřit fantaskní, abstraktně-geometrizovanou a informelní linii jako vnitřně provázaný organismus. Koncept výstavy vychází vstříc specifičnosti místa, práce člení do tří vzájemně prostupných oddílů, s možnostmi nacházet významové vzájemnosti mezi obrazy. Půjde o jedinečný, nezapomenutelný zážitek.

Kompozice, 1946
 

Zdroj: informace o výstavě  - Muzeum Kampa

Fotografie jsou převzaty z:
Josef Istler, Obrazy, grafika. Katalog výstavy. Oblastní galerie v Liberci a další. Autoři fotografií uvedeni jako celek: Jan Kříž, Jan Malý, archiv autora.
Webové stránky Českého muzea výtvarných umění (autoři fotografií neuvedeni)poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA