Koncert pro republiku

Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast zazní při svátečním Dni vzniku samostatného československého státu také letos. V pátek 28. října v 18 hodin ho FOK provede ve Smetanově síni Obecního domu. Orchestr vystoupí pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera.


KONCERT PRO REPUBLIKU

28. 10. 2015   v 18,00,  Smetanova síň Obecního domu

BEDŘICH SMETANA: Má vlast
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Petr Altrichter, dirigent

 


V den výročí vzniku republiky zpřístupňuje navíc Obecní dům svoje reprezentační prostory široké veřejnosti a připomíná tak svou slavnou historii. Už 6. ledna 1918 v Obecním domě čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ. Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.

Prohlídková trasa Dne otevřených dveří Obecního domu zpřístupní mnohá místa, která jsou s českou historií spjata. Prohlídka povede reprezentačními sály 1. patra, v nichž se návštěvníci setkají s díly předních českých umělců počátku dvacátého století, patří mezi ně malíři Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák a Ladislav Šaloun. Budova sama je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

Zdroj: FOKposlat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA