Když si barva sama zvolí cestu

Na velký bílý papír nalije tuš, sedne si a mlčky se dívá, jak se vytváří skvrna. Sleduje, jak vzniká nové jedinečné dílo. Možná si pomyslíte, to přece není žádné umění nechat rozpouštět barvu na papíru. Ale Petr Nikl ve Špálově galerii, před očima návštěvníků, prostě vytváří obrazy. Barva si na nich volí svou vlastní cestu.


Petr Nikl – Pijavice
Galerie Václava Špály
6.9. – 16.10.2016
www.spalovka.cz

 

Když se obrazy malují samy
Umělec, který vede štětec – tak si jistě každý představí, jak vznikají obrazy. Nebylo už ale načase, aby to bylo také obráceně? „Při své práci zahazuji konkrétní tvary a stávám se pouhým spouštěčem stružek. Jsem služebníkem tuše,“ říká Petr Nikl. Nechává barvu, aby si získala svou vlastní podobu, čeká, až se mu skvrna v hlavě zhmotní ve vizi, a pak už jen plátno trochu naklání. Někdy je tvar tak jasný, že i sem tam přidá skvrnku bílou.

Švábi jako umělci
Vylitou skvrnu a bílé plátno použil Petr Nikl poprvé už před šesti lety, ale neobvyklý rýžový papír si přivezl teprve vloni z Pekingu. Jeho forma ho překvapila – místo vedených linek umožnil přímo samovolné rozrůstání barvy do nejrůznějších tvarů.
Tuš a papír však není jeho jediná speciální technika. Poslední tři roky se věnuje poněkud umělecky nečekané činnosti – „pastevecky“ asistuje při vytváření pigmentových kreseb pomocí mechanických brouků. Zvláštní, to ano, ale výsledky jsou naprosto nečekané. Soustavy obrazců, linek a kružnic, vzniklé díky nekontrolovaném pohybu desítek miniaturních švábů na baterky, namočených v barvě. Někdo může mít pocit, že vidí tkáň či pletivo, jiný zase tekoucí vodu. Vždyť kdo jiný je tak originální ve vytváření obrazců, jako příroda.

Petr Nikl: Krajina
Petr Nikl: Pijavice


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA