Přeměna buněk z chronické rány na léčivé kmenové buňky

Potenciál k užití vlastních buněk pacienta k léčbě nehojících se chronických ran, které jsou častou komplikací cukrovky, ale také mnohých vaskulárních onemocnění, se významně zvýšil poté, co vědci použili buňky kůže, které odebrali přímo z ran, tj. vředů, a přetvořili je na indukované pluripotentní buňky (iPSC). Technika, kterou použili, byla naprosto identická s tou, kterou předtím použili na zdravých buňkách nediabetických pacientů a měla i stejný úspěch. Studie byla publikována v časopise Cellular reprogramming.

 
časopis: Cellular Reprogramming
Zdroj:  www.eurekalert.org

Fofo: Heiti Paves , www. commons.wikimedia.

 

Potenciál k užití vlastních buněk pacienta k léčbě nehojících se chronických ran, které jsou častou komplikací cukrovky, ale také mnohých vaskulárních onemocnění, se významně zvýšil poté, co vědci použili buňky kůže, které odebrali přímo z ran, tj. vředů, a přetvořili je na indukované pluripotentní buňky (iPSC). Technika, kterou použili, byla naprosto identická s tou, kterou předtím použili na zdravých buňkách nediabetických pacientů a měla i stejný úspěch. Studie byla publikována v časopise Cellular reprogramming.
 Indukované pluripotentní kmenové buňky mají schopnost přeměnit se na rozsáhlou škálu typů buněk a mohou tak být použity při léčbě. Mohou například transformovat nehojící se fibroblasty na buňky kůže, které mohou opět získat svoje regenerační schopnosti.
 Ve článku, který bude do 9. září zdarma dostupný na webových stránkách časopisu (http://online.liebertpub.com/toc/cell/18/4), vědci  Behzad Gerami-Naini  a jeho kolegové z School of Dental Medicine, Sackler School of Graduate Biomedical Sciences, Tufts University a Harvard University, prezentují techniku, která používá virus Sendai, z rodiny retrovirů, k přeprogramování buněčné linie fibroblastů. Vědci se domnívají, že by pomocí změny buněk vředů mohli zastavit postup poškozování tkáně.
 „Náš výzkum otevřel dvě nové cesty ke studiu a léčbě diabetických vředů. Objevil nový zdroj buněk pro léčbu těchto vředů. Také bychom podle něj v budoucnu mohli objevit molekulární změny buněk, které vředy v první řadě způsobují,  říká profesor Ian Wilmut.poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA