Gen zodpovědný za ztrátu sluchu

Při rozsáhlém výzkumném programu objevili vědci několik genů, které způsobují řadu onemocnění přicházejících s věkem –  jako je ztráta sluchu, osteoartróza a degenerace sítnice. Studie, publikovaná v časopise Nature Communications a zatím provedená na zvířatech, by mohla posloužit jako základ pro výzkum, který by mohl nalézt ekvivalentní lidské geny a zjistit riziko vyvinutí těchto poruch roky předtím, než se objeví první příznaky.


časopis: Nature Communications, srpen 2016
Zdroj:  www.eurekalert.org 

Foto: Christoph Bock (Max Planck Institute for Informatics), www.commons.wikimedia.org


Věk  přináší řadu onemocnění – v prvé řadě diabetes, kardiovaskulární poruchy, ztrátu sluchu a demenci. Nicméně jsou to naše geny, které určují, zda jsme k těmto nemocem náchylnější. Vědci z Medical Research Council se chtějí o genech i možné prevenci těchto chorob dozvědět víc.  Vytvořili proto mutace různých genů u myší, ještě před jejich narozením,  a poté sledovali jejich zdravotní stav během stárnutí. Pokud se objevila nemoc spojovaná se stářím, hledali gen, který byl zmutován. Jedním z takto objevených je gen Sic4a10, který byl již dříve spojován s funkcí oka. Tato nová studie jej poprvé propojila i se ztrátou sluchu.
 Identifikace genu, jehož mutace jsou zodpovědné za zhoršování sluchu, by mohla inspirovat i vědce při výzkumu lidských genů - je totiž otázkou, zda přirozeně se objevující mutace způsobují totéž u lidí. V budoucnu by toto mohlo lidem umožnit přesně určit, jaká je pravděpodobnost, že se jejich sluch ve stáří zhorší. Ve světle dalších výzkumů by se dala nalézt i adekvátní léčba.
 „Náš výzkum je dobrým základem pro další analýzy, které mohou odhalit, které lidské geny se zapojují do nemocí objevujících se ve stáří. Je to první krok na cestě za léčbo,“ říká autor studie Paul Potter.  „Jak stárneme, jsme stále víc a víc náchylnější k nemocem, které by nás jinak vůbec nepostihly. Nevíme, které geny toto způsobují. Naše studie začíná shromažďovat informace a v budoucnu, až zjistíme víc, můžeme vyvinout účinnou léčbu.poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA