Neviditelné podle Kamily Ženaté


Tentokrát nejde o happening nebo multimediální projekt, kterými se Kamila Ženatá zabývala posledních deset let. Její velkoformátová abstraktní plátna, jež se shlukují  v pražské Galerie Villa Pellé pod názvem Neviditelnost, odkazují ke skrytému světu vztahů a procesů, jež vytvářejí svět kolem nás.  Inspiraci  taoismem, kvantovou fyzikou a přírodou autorka nijak nepopírá.


Výstava Neviditelnost / Invisibility,
Otevřena od 5. srpna do 29. září 2016 v Galerii Villa Pellé v Praze 6.
Komentované prohlídky –  25. srpna od 16 hodin a 22. září od 18 hodin.
Hostem výstavy je Natálie Hošková.
Více informací: www.villapelle.cz

Repro: archiv galerie a autorky

Abstraktní, neviditelný svět kolem nás umí vystihnout v téměř akvarelovém stylu tuše. Křehké vrstvení vodou rozmytých tónů černi, připomínající čínské i japonské malířství, je u ještě doplněno malovanými fragmenty přírodních rastrů, které zasahují do kompozice výraznými barevnými tvary... Tolik z tiskové zprávy, kterou k nové výstavě Kamily Ženaté vydala Galerie Villa Pellé. Kurátorka nové expozice Helena Gaudeková, k tomu ještě dodává: „Autorčiny obrazy se inspirují přírodními ději a jejich dynamikou, dohlédnou ale ještě dále. Jejich abstraktní forma není samonosnou estetickou volbou, ale odvíjí se od touhy vystihnout proudění životní síly, propojující protiklady. Intuitivní a spontánní způsob malby je u Kamily Ženaté možný právě proto, že v sobě zahrnuje léta pozorování, poznávání, cvičení a reflexe. Výstava Neviditelnost nabízí možnost vidět za jevy, pochopit vhledem.”

Repro: archiv autorky


Kamila Ženatá
vytváří výstavní projekty, které navazují plynule jeden na druhý. Aktuálně zpracovávaný projekt inspiruje budoucí, nebo je mu přímo východiskem, v každém novém je obsažena reminiscence toho předešlého.
Ženatá je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným zájmem o individuální a sociální pamět, podloženým vzděláním a praxí skupinové psychoanalytičky.
Autorka pojímá témata v širokém celku jako koncept souvislostí, které nabízejí kontext k pochopení daného problému v jeho celistvosti. Zkoumá paměť coby proud nevědomých a zvědomovaných individuálních a kolektivních obsahů, systematicky se zabývá sny.Zajímá ji příběh a emoce, ale především principy a působení. Výtvarné prostředky volí podle schopností jednotlivých médií vystihnout podstatu sdělovaného. Velmi často kombinuje statický obraz a video, instalaci a zvuky, případně vše dohromady. Silvie Šeborová nazvala tyto projekty scénickými.

 
Zdroj: www.villapelle.cz, www.kamilazenata.cz, denní tisk


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA