Když hudba vstoupí do chrámu
Irena Jirků  


Když slavní architekti Dientzenhofferové stavěli na Broumovsku z pověření benediktinů soubor vesnických kostelů, nemohli vědět, že jednou bude hudba bojovat za tyto unikátní stavby. Záchrana dědictví po předcích – tato myšlenka opět prolíná celým 11. ročníkem festivalu Za poklady Broumovska.


Festival Za poklady Broumovska probíhá v různých kostelech, jež Dientzenhofferové postavili v Broumově a v okolních vesnicích, od 2. července do 3. září 2016.
Více na www.zapoklady.cz

Kostel svaté Máří Magdalény v Božanově Foto: Jan Záliš
Kostel sv. Vojtěcha, Broumov – foto: Jan Záliš

Koncerty tohoto unikátního festivalu nabízejí jedinečný přístup do broumovských barokních kostelů za doprovodu špičkových hudebních těles i sólistů jako jsou třeba Musica Braunesis, Monika Knoblochová s Kristinou Fialovou, Kühnův dětský sbor, hráč na lesní roh z USA Kerry Turner nebo laureáti mezinárodní soutěže Concertino Praga. Kromě koncertů festival nabízí také Letní hornové a flétnové kurzy pod vedením uznávaných sólistů v nově upravených prostorách Broumovského kláštera.
Festival pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska za podpory broumovských a východočeských firem a podnikatelů a dalších institucí.  Stejně jako v předešlých letech, je i letos vstupné na všechny koncerty dobrovolné. Výtěžek festivalu putuje na péči o kostely, v nichž se koncerty konají. V loňském roce se podařilo během deseti koncertů vybrat více než 220 tisíc korun.

Kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice – foto: archiv festivalu
Foto: archiv festivalu

 

Ohlednutí: Bennewitzovo kvarteto – ve vernéřovickém kostele
Více než 350 návštěvníků si přišlo v sobotu 16. července do vernéřovického kostela poslechnout třetí koncert letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska, na němž vystoupilo Bennewitzovo kvarteto.
Houslisté Jakub Fišer a Štěpán Ježek, violista Jiří Pinkas a violoncellista Štěpán Doležal přilákali do vernéřovického kostela sv. Michaela 353 posluchačů, kteří měli během více než hodinového koncertu možnost naslouchat dílům Josefa Suka, Ervína Schulhoffa a Antonína Dvořáka. Hudební schopnosti umělců nakonec publikum ocenilo závěrečným potleskem vestoje.

Monika Knoblochová a Kristina Fialová –v adršpašském kostele
Držitelky řady prestižních hudebních ocenění, cembalistka Monika Knoblochová a violistka Kristina Fialová, vystoupily na čtvrtém koncertu festivalu – v sobotu 23. července v adršpašském kostele Povýšení sv. Kříže. Posluchači si vyslechli skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Corelliho, Johanna JacobaFrobergera, Jana Křtitele Vaňhala a Antonia Vivaldiho.
Kristina Fialová je laureátkou řady mezinárodních soutěží. V září 2013 se stala absolutní vítězkou Mezinárodní violové soutěže Michala Spisaka v polských Katovicích. Sólově spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry a s řadou výjimečných interpretů, jako jsou Radovan Vladkovič, Sophia Jaffé, Václav Hudeček nebo Igor Ardašev. Představila se ve většině států Evropy, v Africe, Asii a USA. V roce 2012 sólově debutovala na nejslavnějším dánském festivalu Tivoli festival v Kodani, významné je také její sólové vystoupení v Tonhalle v Zurichu v roce 2014. Vloni se představila na Pražském Jaru se samostatným recitálem. Pravidelně natáčí pro Český a Dánský rozhlas.
Monika Knoblochová, interpretka vynikajících uměleckých a technických kvalit, zanícená vyznavačka autentické interpretace barokní hudby a současně renomovaná interpretka soudobé hudby, účastnice mnoha mistrovských kurzů v celé Evropě, držitelka řady prestižních interpretačních ocenění, je jedním z nejvýraznějších objevů mladé generace. Nahrála celou řadu kompaktních disků, pravidelně vystupuje jako sólistka i komorní hráčka doma i v zahraničí. Je členkou souborů Duo seraphim, CollegiumMarianum a Resonance.

Monika Knoblochová a Kristina Fialová
 

Nejbližší koncerty

Sobota 30. července 2016, od 18 hodin
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina

Aleš Bárta, varhanní recitál


Sobota 6. srpna 2016, od 18 hodin
Božanov, kostel sv. Máří Magdalény

Musica Braunesis
Soprán - Olesia Baranová
Alt - Zuzana Nyklová
Tenor - Václav Cikánek
Bas - Jakub Hrubý
Housle - Milan Al-Ashhab, Pavla Franců
Violoncello - Lukáš Polák
Flétna - Jaroslav Pelikán
Dirigent, continuo - Zdeněk Klauda


Sobota 13. srpna 2016, od 18 hodin
Vižňov, kostel sv. Anny

Kerry Turner, lesní roh (USA)
Jana Goliášová, klavír


Sobota 20. srpna 2016, od 18 hodin
Místo konání bude upřesněno

trio Arundo a Karel Dohnal


Sobota 27. srpna 2016, od 18 hodin
Místo konání bude upřesněno

Laueráti mezinárodní soutěže Concertino Praga:
Filip Zaykov - housle
Adma Riethof - klarinet
Martin Chudaba - klavír


Sobota 3. září 2016, od 18 hodin
Broumov, klášterní kostel svatého Vojtěcha

Celebration Mass

Kuhnův smíšený sbor
Michaela Šrůmová, soprán
Karel Růžička, klavír
sólisté Karla Růžičky
smyčcové kvarteto


Foto: archiv festivalu
 Zdroj: Agentura pro rozvoj Broumovska, www.zapoklady.cz


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA