Jak souvisí užívání návykových látek v pubertě s nadváhou v dětství?

Dívky, které v dětství a dospívání trpí obezitou, začínají kouřit  nebo užívat jiné návykové látky v mnohem nižším věku, než jejich vrstevnice s normální váhou. To tvrdí nová studie vědců z Indiana University School of Education a snaží se dobrat příčin.


časopis Drug and Alcohol Dependence, červen 2016
Zdroj:  www.eurekalert.org

Foto: freeimages.com
Studie, publikovaná v časopise Drug and Alcohol Dependence, je první svého druhu. Zkoumá vztah mezi obezitou a užíváním návykových látek, ale zároveň bere v potaz etnickou příslušnost a pohlaví. Autorkami jsou Jennifer C. Duckworth a Kelly A. Doran z psychologického oddělení univerzity a Mary Waldron.  
„Pití alkoholu a drobné užívání drog v takto nízkém věku je úzce spojeno se zneužíváním návykových látek v budoucnosti. Když se nám podaří odhalit rizikové faktory tohoto jevu, například právě stav tělesné hmotnosti během dětství, mohlo by nám to pomoci zvolit i účinnou prevenci,“ říká Jennifer Duckworthová.

Hispánské a bělošské dívky
Autorky studie se svými týmy využily data 7000 lidí z National Longitudial Survey of Youth a zaměřily se na jejich tělesnou hmotností ve věku sedmi až osmi let a posléze případné zaujetí pro návykové látky v pubertě. Zjistily, že děti, které trpěly v raném věku nadváhou, začaly dříve konzumovat alkohol a kouřit marihuanu - ovšem byly to především hispánské ženy a dívky. Na druhou stranu u žen bělošek se obezita v dětství odrazila kromě kouření marihuany i v kouření normálních cigaret. Co se týče žen černošského původu, zde se vědkyním nepodařilo najít žádnou nebo téměř žádnou souvislost mezi obezitou v dětství a konzumací alkoholu, cigaret nebo marihuany. K velkému překvapení vědců se tato vazba neprokázala ani u obézních mužů bělochů, ani u podvyživených Hispánců a černochů.

Jak na prevenci
„To, co bylo pro nás velmi překvapivé, byly různé výsledky u chlapců a dívek. Opět se prokázalo, že u dívek dřívější užívaní drog souvisí s dětskou obezitou. A to zvláště u dívek hispánského původu,“ říká Waldronová.
 Předchozí podobné výzkumy používaly společně data pro dívky i chlapce i pro všechny etnické skupiny, což přineslo neprůkazné výsledky. Podle  výzkumníků z IU jsou rozdíly mezi skupinami dětí a mladistvých velmi důležité, nicméně bude potřeba provést další výzkum, aby bylo možné plně porozumět jejich důvodům. Jednou z příčin je samozřejmě odlišný sociálně vývojový mechanismus. Například brzký nástup puberty a tedy zvýšení váhy (a užívání drog) je právě charakteristický spíše pro dívky, než pro chlapce. Dalším významným faktorem je skutečnost, že nadváha i podváha nepochybně ovlivňují vztahy s vrstevníky. A právě typ vztahů, které mladí lidé tvoří, je může motivovat směrem, jenž zjednodušuje přístup k návykovým látkám.
 Autorky studie tvrdí, že jejich studie je důležitým podkladem pro nejrůznější programy na pomoc a práci s mladými lidmi, jež jsou ohroženi návykovými látkami. 


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA