Nová technika zlepší možnosti chirurgické léčby epilepsie

Vědci z University of Exeter  vyvinuli novou metodu, která dokáže přesněji identifikovat části mozku, jež způsobují záchvaty epilepsie. Pomůže chirurgům a neurologům určit, jako forma léčby a případný chirurgický zákrok bude pro pacienta nejvýhodnější.


časopis Scientific Reports, červenec 2016
Zdroj:  www.eurekalert.org
 
Foto: freeimages.com
Tým vědců, vedený doktorem Marcem Googfellowem a profesorem Johnem Terrym vytvořil novou metodu, která dokáže přesně identifikovat části mozku, které způsobují záchvaty pacientům s diagnostikovanou epilepsií. Tato nová technika by mohla pomoci chirurgům a neurologům změřit relativní podíl jednotlivých částí tkáně na výskytu záchvatů a tím pádem zjednodušit chirurgům rozhodování, v které partii mozku zasáhnout. Výzkum byl publikován v časopise Scientific Reports v červenci 2016.

Dvojí léčba epilepsie
Nyní jsou pacienti s epilepsií léčeni zprvu medikací, která se snaží snížit nebo úplně minimalizovat riziko vzniku záchvatů. Bohužel, tyto léky  se ukázaly být nefunkční u téměř třetiny pacientů. Jestliže nemocný patří k této skupině, může se rozhodnout pro chirurgické řešení, při němž mu jsou odstraněny malé části mozku ( tak aby nebyla negativně ovlivněna činnost mozku), čímž se má snížit pravděpodobnost výskytu záchvatu.
 Chirurgové před operací zaznamenávají elektrickou aktivitu z povrchu mozku a studují elektrické rytmy, aby podle nich identifikovali zdroj záchvatů. Nicméně jde do jisté míry o odhady a léčba se pak také ukazuje účinná jen přibližně u 50% pacientů, kteří vykazují po operaci zlepšení. U ostatních může být zlepšení pouze krátkodobé nebo žádné.

Kde začíná záchvat
Nová metoda dokáže mnohem přesněji odlišit oblasti, kde záchvat doopravdy začíná, od těch, které jsou zataženy do děje až posléze. „Tento výzkum by mohl dramaticky zvýšit úspěšnost operací,  a tak významně zjednodušit a zlepšit životní úroveň nemocných. Jeho potenciál je naprosto úžasný. Dává chirurgům cenné informace o tom, jak se různé části mozku podílejí na záchvatech a umožňuje jim předvídat dopady a výhody různých chirurgických postupů. Mohou zasahovat efektivněji a přesněji, tvrdí vedoucí studie Marc  Googfellow a dokládá to názorným příkladem. Představte si, že v divadle by byl někdo, kdo by se bavil posíláním zpráv náhodným divákům a rozezváněl by jejich telefony. Dnešní technika by eliminovala právě ty návštěvníky, jejichž telefony zvoní, protože přispívají  k rozruchu, a tak by jejich odchod ze sálu mohl mnohé vyřešit. Nicméně je naprosto jasné, že kdyby odešel ten, kdo zprávy posílá, tedy původce celé kalamity, bylo by to mnohem lepší. A to je to, co se nám podařilo vytvořit. Naše metoda najde původní zdroj.

Nová naděje?
Vědci  studovali záznamy elektrické aktivity mozku u šestnácti pacientů s epilepsií, kteří podstoupili chirurgický zákrok na klinice ve Švýcarsku. Použili data předcházející operaci a odhadli, které oblasti mozku by bylo nejlepší odstranit, aby se nemocným co nejvíce ulevilo. Klíčové pak pro celý výzkum bylo porovnání odhadů s výsledky operací. Ti pacienti, u kterých výzkumný model určil jako zdroj záchvatů stejné oblasti mozku, které byly také ve skutečnosti operované, se začali zlepšovat. Naopak ti, jejichž operované oblasti byly ve výzkumném modelu vyhodnoceny jako nevhodně zvolené, nevykazovali tak významná zlepšení.
„Mohli jsme porovnat náš model se skutečnými daty před a po operaci, v mnoha případech si byly výsledky velmi podobné, nicméně náš model prokazuje přesnější závěry. Je jasné, jaký význam má toto do budoucnosti. Máme příležitost získat techniku detailního určování míst, kde operovat, a tím zvýšit účinnost chirurgického zákroku. Máme šanci zbavit nemocné oné trvalé hrozby záchvatu, jež tak zásadně ovlivňuje jejich život,“ dodává Goodfellow.
 


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA