Druhá tvář panovníka a člověka

Nová expozice v Křížové  chodbě Karolina nabízí různé úhly pohledu na slavného císaře, jeho politiku a vládu.  Snaží se vysvětlit, jak se měnil historický, kulturní a sociální pohled na Karla IV. ve staletích po jeho smrti.


Druhý život Karla IV
.,  Křížová chodba Karolina, od 14. 5. 2016 do 31. 8. 2016, vstup je zdarma, nicméně je možné si zakoupit komentovanou prohlídku.

Repro: wikipedie.cz

Výstava, kterou Univerzita Karlova připravila spolu s Národní galerií při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., nabízí pohled na proměny vnímání osobnosti Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti.  Představuje různé historické přístupy k hodnocení jeho působení jako politika a panovníka, odvíjející se od dobového a společenského kontextu (například národně-obrozenecké, nacistické či komunistické pojetí, rozdílný přístup české a německé historiografie apod.) a z dlouhodobé perspektivy se věnuje odkazu Karla IV. nejen z hlediska státnického a politického, ale také historického a kulturního. Expozicie představuje řadu unikátních a dosud veřejně neprezentovaných exponátů, spojených s karlovskou tematikou. Novinkou je zařazení komentovaných prohlídek a deskové hry.

Císařovo roucho
Nejzajímavějším z vystavených exponátů je bezesporu roucho Karla IV., zapůjčené z Itálie. Podle oficiálních dokumentů se jedná o plášť, který daroval císař Karel IV. mnichům z klášterního kostela Santuario dei Santi vittore e Corona výměnou za vzácnou relikvii svatého Viktora, která pak byla převezena do Prahy. Vznik roucha je datován zhruba do období 1346-1355. Plášť je tvořen z 27 fragmentů, hlavním motivem jeho dekoru je plod granátového jablka. Nyní je součástí sbírek Gallerie Farsetti alla Cà d´Oro, která jej na výstavu poskytla.
Mezi další vzácné exponáty patří Relikviář Sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století,poklad sv. Eligia, busta sv. Václava a Vojtěcha z kostela Sv. Ducha v Praze z počátku 15. století a řada dalších obrazů, grafik, historických listin, soch a publikací atd.

Zdroj:  http://www.cuni.cz/UK-7508.htmlposlat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA