Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Žezlo a koruna

Výstava v Císařské konírně Pražského hradu dokumentuje příběh  českých korunovačních klenotů v průběhu staletí. Na výstavě jsou představeny předměty používané při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století.


Žezlo a koruna
, Císařská konírna Pražského hradu, od 15. 5. 2016 do 28. 9. 2016,
www.hrad.cz

Pohled od expozice Foto: archiv Pražského hradu


Expozice vytvořená k sedmisetletému výročí narození Karla IV. se soustředí na korunovační klenoty jako na celek.
K vidění je unikátní sestava předmětů již tradičně související s korunovačními obřady českých králů, například oba zemské relikviářové kříže a tzv. Zlatý veraikon, kultovní obraz Kristovy tváře, který pochází s českého královského pokladu. Návštěvníci se na výstavě dozvědí mimo jiné také o samotném korunovačním obřadu a úloze Svatováclavské koruny. 

Foto:archiv Pražského hradu
Pozapomenuté souvislosti
Hlavním přínosem této výstavy je ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii se zde poukazuje na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV., zachycené na vystaveném portrétu Matyáše Habsburského jako českého krále z Kunsthistorického muzea ve Vídni.
Na výstavě jsou představeny předměty používané při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století.
Mezi nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II., zapůjčený pro výstavu z Řezna, nebo Korunu českých královen z pokladu ve Slezské Středě.


Zdroj: www.hrad.cz


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA