Císař, politik i mecenáš

Výstava Národní galerie a Domu bavorských dějin představuje Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako  zbožného, pracovitého a především uměnímilovného panovníka. Poukazuje na využívání výtvarného umění k propagaci císařské moci, ale také na štědrost, se kterou Karel IV. podporoval umění.


Císař Karel IV. 1316 - 2016,
Valdštejnská jízdárna, Praha 1 – Valdštejnská 1
od 15. 5. 2016 do 25. 9. 2016
www.ngprague.cz

Karel IV. a Anna Svidnická, nástěnná malba z Karlštejna


Česko-bavorská zemská výstava Císař Karel IV. 1316–2016 pořádaná při příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka představuje v Praze i v Norimberku mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. Pořadateli výstavy jsou Národní galerie v Praze a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku.

Karel – diplomat
Výstava představuje Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, lest a taktizování nevyjímaje. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu. Karel IV. se zapsal do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy.
Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami. Osobnost Karla IV.je promítnuta na kaleidoskopické pozadí širokých dobových kulturně-historických souvislostí, k nimž ve 14. století patřily např. klimatické změny, sucha i povodně, neúrody, hladomory, morové epidemie, židovské pogromy anebo finanční krize.

Karel IV. a Blanka z Valois Repro: wikipiedie.cz

Rozkvět umění
A právě do tohoto historického kontextu s nápadnými aktuálními přesahy je zasazen obdivuhodný rozkvět karlovského umění a architektury.
Byl tedy život na císařském dvoře natolik odtržen od ne vždy uspokojivé reality všedního dne v podhradí? Jakým způsobem byl vlastně současníky vnímán Karel IV.? Odkud přicházely finanční prostředky na velkolepou a nákladnou císařskou reprezentaci? Jak si lze představit shromažďování svatých ostatků a jaká byla role umění ve službách Karlovy říšské politiky? Kdo byli ti, kteří jménem císaře konali a zajišťovali mu tolik potřebnou podporu?
Na takovéto a další otázky hledá výstava odpovědi prostřednictvím 170 exponátů všech uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů, vypůjčených z více jak stovky nejprestižnějších evropských a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek.

Umělecké počiny Karla IV. a příslušníků jeho císařského dvora, ať již místem jejich vzniku byly Praha, Norimberk, Cáchy, Frankfurt nad Mohanem či jiná umělecká centra Svaté Říše římské, jsou vystaveny společně s inspiračními předlohami byzantského, italského nebo francouzského původu.
 

DOPORUČUJEME

Večerní komentované prohlídky s autorem výstavy Jiřím Fajtem po zavírací době:
Červenec: pondělí 18. 7., středa 20. 7., pátek 22. 7., sobota 23. 7., neděle 24. 7. od 18.30
Srpen: pondělí 1. 8. , středa 3. 8., pátek 5. 8., neděle 7. 8., středa 24. 8., pátek 26. 8., pondělí 29. 8., středa 31. 8. od 19.30
Září: pondělí 5. 9., středa 7. 9., pondělí 12. 9., středa 21. 9., sobota 24. 9. od 19.3

Po uvedení v Praze bude mít výstava své pokračování v Norimberku:
20. 10. 2016 – 5. 3. 2017 Germanisches Nationalmuseum, Norimberk


Zdroj: http://www.ngprague.cz/exposition-detail/karel-iv-1316-1378/poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA