Najdeme někdy gen mládí?

Gen, který byl považován za typický pouze pro embrya, a o němž si vědci mysleli, že je při dalším vývoji člověka deaktivován, by mohl sehrát významnou roli  při prevenci infarktu a mrtvice. Jeho vlastnosti by mohly pozitivně ovlivnit s věkem se snižující schopnost těla opravovat poškozenou tkáň.


květen 2016
Zdroj:  www.eurekalert.org 
 
Gen, o kterém si vědci mysleli, že je v dospělém těle neaktivní, ve skutečnosti hraje důležitou roli. Výzkumníci z University of Virginia School of Medicine tvrdí, že dokáže předcházet skrytým příčinám mrtvice a infarktu. Tento objev otevírá další možnosti boje s vážnými chorobami a zároveň dává příležitost k prozkoumání lákavé představy o možnosti oddálení stáří, či jeho zpomalení.
 „Pokud se nám podaří najít způsob, jak vliv tohoto genu na dospělý lidský organismus zvýšit, mohlo by to skutečně pomoci zlepšit zdraví mnoha lidí, nebo odvrátit alespoň některé ničivé dopady stáří,“ říká vedoucí výzkumu Gary K.Owens.

Foto: freeimages.com
 
Hlídač krevního oběhu
 Gen, který byl systematicky pojmenován Oct4, ovlivňuje vývin všech živých organismů, nicméně všichni vědci jej dosud považovali za faktor, který se po ukončení embryonálního vývoje deaktivuje. Ačkoliv některé studie poukazovaly, že by mohl mít i jinou funkci, teprve nyní přišli vědci z Universty of Virginia (UVA) s jasným důkazem. Owens a jeho kolegové prokázali, že Oct4 chrání aterosklerotické plaky před roztržením. Tyto plaky se vytvářejí na stěnách cév, pokud popraskají, jsou velmi často příčinou mrtvice nebo infarktu. Oct4 je však schopen tuto příčinu eliminovat, protože kontroluje přísun buněk hladkého svalstva mezi vlákna plaků. Čím víc je těchto buněk, tím menší je pravděpodobnost, že plak popraská a jeho části se uvolní do krevního oběhu.
Na základě výsledků našeho zkoumání by mohly být vyvinuty léky, které zvýší aktivitu genu a tak budou nenásilně předcházet infarktům. Toto by mohlo znamenat, že budeme schopni stabilizovat aterosklerotické plaky a tedy zabráníme jejich řádění v cévách, říká spolupracovnice Owense Olga A. Cherepanova.
Během pokusu došli vědci k dalšímu překvapivému zjištění. Když u myší zablokovali činnost genu Oct4, předpokládali, že se plaky budou zmenšovat – úměrně úbytku buněk hladké svaloviny. Opak se stal pravdou. Plaky se zvětšovaly, nabraly do sebe tukové a mrtvé buňky a postupně se staly velmi křehkými a tedy nebezpečnými.

Náhrada tkání a orgánů
Owens a jeho tým se ale nesoustředili pouze na ochranu kardiovaskulárního systému. Jsou přesvědčeni, že by vlastnosti tohoto genu mohly najít využití v regenerativní medicíně zaměřující se na růst a náhradu tkání a orgánů. Podle nich je Oct4 a geny jemu podobné aktivní ve všech somatických buňkách (v lidském těle tedy ve všech vyjma spermií a vajíček) a pomáhá jim napravovat poškozenou tkáň a uzdravovat zranění. 
Oct4 je jedním z faktorů pluripotence kmenových buněk popsaných Shanyou Yamanakou, který za tuto teorii získal Nobelovu cenu.  Jeho laboratoř a mnohé další ukázaly, že Oct4 je schopen přeprogramovat klasické somatické buňky na kmenové, které se mohou stát jakýmkoliv typem tkáně v těle a v budoucnu vybudovat i celý orgán, říká Owens.
 Vědci z UVA se domnívají, že některé z ničivých dopadů stáří, například právě zvýšená nestabilita plaků, je způsobena neschopností organismu reaktivovat Oct4. Když najdeme cestu, jak tělo přinutit gen reaktivovat, budeme opět o krok dále. Jsem přesvědčen, že to, co víme nyní, je jen špička ledovce. Kdo ví, možná jednoho dne najdeme “gen mládí“ a s ním i klíč k záchraně starých buněk, dodává Owens.
(red)


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA