Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Způsobují mobilní telefony deprese?

Deprese mohou být důsledekem závislosti na mobilních telefonech

Časopis Computers of human behaviour.
Zdroj:  www.eurekalert.org 

„Odedávna mají lidé strach z nových technologií a s větším pokrokem tyto obavy také rostou. Způsobují je televizní programy, brouzdání po internetu, počítačové hry a nejnověji i  smartphony,“ říká  Alejandro Llera z University of Illinois, který výzkum realizoval společně s Tayanou Panovou.
 Rozhoduje motivace
Lleras a Panova si vybrali 300 studentů z univerzity, kde sami působí, a  položili jim sérii otázek souvisejících s jejich duševní rovnováhou, intenzitou používání internetu a mobilních telefonů. Ptali se jich například, zda si myslí, že používání telefonu ovlivňuje jejich práci ve škole ( negatině i pozitivně), má vliv na jejich soustředění či zda by život bez internetu považovali za prázdný a smutný. Cílem bylo rozpoznat, zda závislost s telefonem v rukou či před obrazovkou vede k depresím.
„Ti studenti, kteří se označili za závislé na internetu a telefonu, vykazovali mnohem vyšší hodnoty také v ukazatelích, jež signalizují úzkostné stavy a sklon k depresím,“ upřesňuje Lleras. Na druhou stranu ale dodává, že ti studenti, jež přiznali nadměrné používání elektroniky, ale zdůraznili, že ji přitom používají čistě jako prostředek zábavy, žádnými výraznými duševními výkyvy netrpěli. Z čehož vyplývá, že jedním z důležitých faktorů je motivace, se kterou se na internet či do mobilu vydáváme.
Jistota v mobilu
V navazující studii se Lleras a jeho tým snažili ještě zjistit, co se stane, ocitneme-li se ve stresující situaci a máme - nebo nemáme - k dispozici svůj mobilní telefon.  Ti studenti, kterým byl telefon dovolen, zvládli těžké momenty ve větším klidu, nebyli tak ovlivnění ve svém jednání stresem, zatímco studenti bez telefonu mu nedokázali tak lehce odolat. „Možnost použití telefonu je uklidňovala, dovolila jim regulovat hladinu stresu.“ říká Lleras, ale upozorňuje, že tuto část studie by bylo lépe ještě rozšířit.
Podle vědců z Illinois by si pak zvláště otázka motivace při využívání internetu a mobilu ve spojení s mentálními změnami zasloužila ještě rozsáhlejší výzkum. Čím více budeme vědět o závislostech, tím dříve vyvineme léčbu či můžeme položit důraz na prevenci proti úzkostným stavům a depresi. Není přitom třeba se všeobecně obávat internetu, sociálních sítí či mobilů, ty samy o sobě deprese nikomu nezpůsobí. Jestliže s jejich pomocí pracujeme nebo si s nimi jen krátíme volný čas, prostě se bavíme, jistě nám neuškodí. Horší situace ovšem nastává, když klikáme nebo brouzdáme, aniž víme proč, prostě jen tak, ze zvyku, jakoby mimoděk... Protože jsme už na těchto úkonech závislí. Pak už budeme asi i brzo nemocní.
Foto:freeimages.com


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA