Znečištění ovzduší a výfukové plyny mohou způsobit neplodnost
 

Časopis Human Reproduction, únor 2016
Zdroj www.reuters.com

Výsledky nejnovější studie, již realizoval tým vědců z Boston Univerzity School of Medicine  ukazují, že u žen žijících blízko dálnic, kde je vzduch znečištěn výfukovými plyny, jsou problémy s plodností pravděpodobnější než u těch, které nebydlí v její bezprostřední blízkosti. Výzkum sledoval 36 000 žen po deset let a měřil znečištění ovzduší v místech jejich bydliště, přičemž zaznamenal 2500 případů neplodnosti.  Z nich 11% představují ženy, které žily maximálně jen 200 metrů od dálnice. Studie byla zaměřena na tzv. primární neplodnost (neschopnost početí nejméně po dobu jednoho roku), stejně jako na sekundární neplodnost (nezdařeným početím předchází alespoň jedno těhotenství). Oproti primární neplodnosti, kde znečištění zvedá riziko jen o statisticky nevýznamných 5%, u sekundární dochází ke zvýšení o 21%. Tyto výsledky se objevily jak v oblastech s menším znečištěním, tak v silně zamořených. Studie byla zveřejněna v odborném časopise Human Reproduction. 
 

Autoři studie se shodují, že výsledky jsou ovlivněny délkou sledování a případnými nepřesnostmi v datech, přesto jsou velmi pádným, v pořadí už několikátým důkazem negativního vlivu znečištění na lidskou reprodukci. „Rizika jsou na první pohled poměrně malá, ale nikoliv nezanedbatelná, “ říká vedoucí studie Shruthi Mahalingaiah z Boston Univerzity School of medicine. On  a jeho tým se zaměřili především na aerosolové částice – směs pevných částic a tekutých kapek, které zahrnují prach, kouř, saze a jiné nečistoty. Z jejich závěrů vyplývá, že lidí žijící v blízkosti dopravních komunikací by neměli podceňovat výstrahy upozorňující zhoršení kvality ovzduší a podle toho upravovat alespoň svůj čas strávený ve venkovních prostorách.
„Páry, které se dlouho neúspěšně pokouší o dítě a žijí ve znečištěných oblastech, by měly těmto výsledkům věnovat pozornost. Přesídlení do čistších oblastí je dobrou prevencí,  i když se už skoro nikde stejně nedokážeme vyhnout vedlejším účinkům výfukových plynů,“ souhlasí s autory studie i Sajal Gupta, výzkumník z Clevelandské kliniky.
 


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA