Jak ochránit neurony po mozkové mrtvici
 

Scientific Reports, únor 2016
Zdroj: https://actu.epfl.ch

Výzkumníci  z École polytechnique fédérale de Lausanne  nalezli laktát, tedy odpadní produkt metabolismu glukózy, který může ochránit neurony před poškozením, jež způsobuje akutní trauma - například mozková mrtvice nebo poškození míchy. Studie byla publikována v časopise Scientific Reports, její výsledky mohou vést k dalšímu pochopení  mechanismů neuronů a odhalit cestu ke odvrácení důsledků poškození mozku. 
 

První hodiny po nehodě
Mrtvice nebo zranění míchy může neuronům způsobit tzv. excesivní stimulaci, která je významně poškodí nebo úplně zničí.  Proto jsou první hodiny po nehodě tak kritické. Tzv.  excitotoxicita hraje také důležitou roli v  neurodegenerativních onemocněních jako je Alzheimerova choroba. Tým vědců z EPFL objevil, že laktát, který je produkován mozkem a svaly při fyzické aktivitě, může být použit jako ochrana před excitotoxicitou.
Co se děje vlastně po vážné nehodě nebo po záchvatu mrtvice? Po akutním traumatu receptory zahltí neuron přívalem elektrického signálu. Ten způsobí  zvýšení počtu vápníkových iontů v neuronu, což spustí toxickou reakci, která neuron částečně nebo úplně zničí.  Zmíněné receptory s názvem NMDA vážou neurotransmiter  jménem glutamát (kyselina glutamová) a  jsou předmětem mnoha výzkumů, protože souvisejí s řadou nemocí – epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou chorobu a dokonce i Alzheimerovou chorobou. 

Pochopit mechanismy neuronů
Tým vědců vedený Pierrem Magistrettim z EPFL a King Abdullah University of science and technology sledoval efekty glutamátu na neurony v mozku myší. Vědci použili novou, neinvazivní techniku, holografickou mikroskopii, která dokáže vizualizovat stavbu buněk a její dynamičnost s nanometrickým rozlišením. Studie se zaměřila na efekt glutamátu na neurony bez působení laktátu a s ním. Bez laktátu glutamát zničil 65% neuronů, s ním pouze 32%.  Dalším cílem vědců bylo zjistit, jak laktát ochraňuje neurony.
Výsledky mohou vést k dalšímu pochopení  mechanismů neuronů a odhalit cestu ve zvrácení neměnných poškození po mrtvici nebo jiném mozkovém poškození.

Foto: Freemages.com


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA