Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře


Postindustriální společnost a Jan Amos Komenský
Prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc. 

Komenského portrét visí v třídách českých škol, v mnohých českých městech najdete ulice či náměstí po něm pojmenované.
Když se ale zeptáte, v čem je jeho přínos k vývoji naší společnosti, dostane se vám obecné odpovědi: ovlivnil vývoj pedagogiky; jak konkrétně, ví kromě odborníků málokdo. Mnozí z těch, kteří absolvovali školu obecnou, střední, gymnázium či vysokou, ani nevědí, že tuto strukturu edukace navrhl před více než 350 lety právě Komenský. Jím formulované základy didaktiky (teorie učení) platí dodnes.
Obecně poselství Komenského pro nás, kteří žijeme v postindustriální společnosti, zabezpečující člověku v bohaté míře vše potřebné k přežití, vidím v jeho díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. (V pre- a v industriální společnosti jeho apel na člověka při obecném nedostatku věcí potřebných k životu mohl být problematický...) Dnes dvojnásob platí jeho varování, že shon za majetkem, hodnostmi a rozkošemi, v nichž podle obecného úsudku tkví základ lidského štěstí, „jsou osidla všeho zla“. Majetek přináší starosti, hodnosti Komenský nazývá prázdným dýmem a rozkoš sladkým jedem. Uvedené považuje za dobra druhořadá. Prvořadými jsou pravdivost, moudrost a rozvážnost.
Při pozorování spíše smutných osudů lidí, s kterými se ve své profesi setkávám, si uvědomuji pravdivost a potřebnost těchto Komenského myšlenek v naší moderní společnosti, ženoucí se za hmotnými statky, v kterých vidí lidské štěstí a kterými často plýtvá.


poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA