SANQUIS PLUS - Světy pod mikroskopem

  
Dřevo zkamenělé do podoby achátu, které bylo zachyceno pomocí polarizovaného světla. Druhá cena za rok 2008 v soutěži Olympus BioScapes, autor Thomas Shearer, USA.
 
Foto z výstavy rozsivek (jednobuněčných řas s křemičitou schránkou) ze sbírky Klause Kempa, která představuje celkem 471 exemplářů. Foto Stephen Nagy, USA, čestné uznání 2008.
 
Cévy a astrocyty v sítnici oka krysy při zvětšení 40x. Cévy jsou zobrazeny modře, astrocyty (podpůrné buňky nervového systému) většinou červeně. Při stárnutí organismu mohou astrocyty přispívat k degeneraci. Hussein Mansour, Austrálie, 1. místo 2005.
 
 
Krystal vínanu v jednoročním bílém víně Moscato Azul z La Sirena Winery. Foto Sondra Barrett, USA.
 
Obrázek vytvářející se zubní skloviny. Dolní část pod obloukem tvoří zubovina, ze které se vzhůru vyvíjí sklovina. Obrazce vírů souvisejí s biomechanickou odolností zubu ke žvýkacím silám. Timothy Bromage, USA, a Alejandro Perez-Ochoa, Španělsko.
 
Mýdlové bubliny. Foto Karl Deckart, Německo. Čestné uznání v soutěži Olympus BioScapes roku 2008.
Chalcidka druhu Alpatus magnimius, nejmenší blanokřídlý druh světa (měří 0,21 mm). Spike Walker, Velká Británie, hlavní cena za rok 2008.
  
Snímek nálevníka Brousilky nezmaří, která se pohybuje pomocí brv, vznikl zvětšením 600x. Foto Gerd Günther, Německo.
Třetí cena za rok 2008: snímek schránky vyhynulého druhu třetihorní rozsivky. Foto Dr. Stephen Nagy, USA.
 
Korýš hrotnatka (známější jako dafnie), obrázek z temné komory při 45x zvětšení. Earl Nishiguchi, University of Hawaii, USA.
  
Krascovití mají pestré zbarvení těla. Prokreslení detailů u brouka krasce druhu Chrysochroa fulgens způsobilo zkombinování několika obrázků. Foto Charles Krebs.
 
Krysí embryo snímané konfokální mikroskopií. Foto Dr. Yuki Tajika, Japonsko.
 
Oko včely medonosné (Apis mellifera) ve 40x zvětšení. Foto Ralph Grimm, Austrálie.
 
Sumka (Ascidiella aspersa), mořský živočich připomínající rostlinu, zachycená konfokální mikroskopií. Michael Veeman, University of CA, USA.
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA