SANQUIS PLUS - Tichý mučedník z Karlova mostu

Letošní 280. výročí svatořečení Jana z Pomuku – neboli Jana Nepomuckého – nám znovu dává příležitost připomenout si jeho tragický osud a legendy, které jej velice záhy následovaly. Jako mučedník zpovědního tajemství a patron při povodních a přírodních pohromách došel uznání jak u nás, tak ve světě.
 
 
Socha sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu. Vlastní sochu odlil z bronzu Wolf H. Herold v Norimberku. Model vyřezal ze dřeva slovenský řezbář Jan Brokof podle terakotového modelu vídeňského sochaře Matyáše Rauchmillera. Podoba světce je nepochybně smyšlená. Tradičními atributy sv. Jana Nepomuckého jsou svatojánské hvězdy (pět šesticípých), prst na ústech, krucifix, ryba, pečeť, kniha, palma, most a řeka.
Postava svatého Jana Nepomuckého pronikla do všech uměleckých forem
Kresba notářské značky Jana z Pomuku. Světec byl původně notářem, na kněze byl vysvěcen až po roce 1370. Iniciála W připomíná jeho civilní jméno, vepsané v dolní části kartuše – Johanes Welflin (případně Wölflin).


Text a kresby Ondřej Ševců
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA