předchozí číslo následující číslo ročníky

SANQUIS - číslo 25/2003
téma:
Okamžiky ztráty
Traumatologie 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, následující přehled obsahuje výběr z článků z časopisu SANQUIS. 
Obsah časopisu

Okamžiky ztráty
Doc. MUDr. Jiří Šimek CSc.  
Člověk je zranitelná bytost. Vše, co získá nebo vlastníma rukama vybuduje, může být během krátkého či delšího okamžiku zčásti i zcela ztraceno. Dokonce i to nejcennější, co má, život, může člověk v kterémkoliv okamžiku ztratit.
celý článek >>

Rozhovor s prof. MUDr. Miroslavem Zemanem, DrSc.,
Renata Červenková   
Traumatologie. Obor jako zrozený pro americké akční filmy: krev, ranění na vozovce, sténání, siréna, vrtulník, operační sál...
celý článek >>

Zlomeniny horního konce stehenní kosti
MUDr. Stanislav Trča    As. MUDr. Ivan Kudrna CSc.   MUDr. Josef Hořejš   
Zlomeniny horního konce stehenní kosti patří k nejčastějším úrazům pacientů hospitalizovaných na traumatologických odděleních.
celý článek >>

Prevence tromboembolické nemoci u zlomenin horního konce kosti stehenní
MUDr. Stanislav Trča    As. MUDr. Karel Kudrna CSc.   MUDr. Josef Hořejš   
Nepříjemně častou komplikací zlomenin horního konce kosti stehenní je rozvoj tromboembolické nemoci, zejména její fatální formy - smrtící plicní embolie.
celý článek >>

Hemoperitoneum - komplexní diagnostika
Doc. MUDr. Zdeněk Krška CSc.   MUDr. Josef Hořejš   
Hemoperitoneum, přítomnost volné krve v dutině břišní, představuje velmi závažný stav. Jeho příčiny mohou být odlišné, úrazové i neúrazové.
celý článek >>

Zlomeniny diafýzy bérce - klasifikace, léčení, komplikace
MUDr. Jiří Holubář   
Zlomeniny diafýzy bérce patří v i dnešní době moderní „biologické“ osteosyntézy k často diskutovaným poraněním. Ze všech zlomenin na bérci tvoří diafyzární zlomeniny asi 40 % a jen 13 % z nich se hojí s plnou restitucí ad integrum.
celý článek >>

Zlomeniny distálního konce předloktí
MUDr. Vlastimil Volf   
Zlomeniny distálního konce předloktí (ZDP) patří k nejčastějším zlomeninám. Vznikají v převážné většině nepřímým mechanismem při pádu na flektované, resp. extendované zápěstí a pro charakteristickou lokalizaci jsou někdy také označovány jako zlomeniny „loco typico“.
celý článek >>

Operační léčba zlomenin
MUDr. Jiří Holubář   
Operační léčba diafyzárních zlomenin dominuje současnému trendu léčení. Ve svém vývoji prošla celou řadou etap.
celý článek >>

Regenerační rehabilitace
MUDr. Pavel Tomeš   
Definice RR se rodila roky a na její tvorbě se podíleli jak pacienti tak i vysokoškolští profesoři, docenti, lékaři i pedagogové. Vznikla z nevinného dotazu jednoho studenta a postupně přinášela nové a nové teoretické poznatky odvozené z praktické práce s postiženými lidmi rozličných diagnóz, věku i pohlaví.
celý článek >>

Postavení rehabilitace v prevenci časných pooperačních komplikací po mastektomii
Prof. MUDr. Anton Pelikán DrSc.  
Rakovina prsu je onemocněním známým více než 4000 let a v současné době je na prvním místě v incidenci i mortalitě na nádorová onemocnění u žen ve vyspělých zemích.
celý článek >>

Moderní koncepce předoperační a pooperační rehabilitace u onkologických pacientů
Prof. MUDr. Anton Pelikán DrSc.  
Počet registrovaných onemocnění na zhoubné nádory v České republice má trvale vzestupnou tendenci ve všech věkových kategoriích, ale hlavně ve vyšší věkové skupině obyvatelstva.
celý článek >>

Kraniocerebrální poranění
MUDr. Martin Rehák   
Kraniocerebrální (KCP) poranění jsou významným problémem diagnostickým, terapeutickým a sociálním. Jejich nárůst je dán rozvojem dopravy, riskantním využíváním volného času (hlavně cykloturistika, horská kola) a v neposlední řadě zvýšením kriminálních činů s velkým násilím, případně za použití různých zbraní.
celý článek >>

Informace o sakrální deaferentaci a neurostimulaci
MUDr. Jan Doležel PhD.  
Program sakrální deaferentace a implantace stimulátorů předních kořenů míšních, který jsme zahájili v roce 2001, byl u prvních šesti nemocných financován grantovou agenturou MZ ČR (č. ND 5757-3/1999).
celý článek >>

K historii vojenských invalidoven v Čechách
Doc. MUDr. František Dohnal CSc.  
„Poněvadž v tomto pomíjejícím životě není nic jistého, než smrt, leč hodina její jest nejistá...
celý článek >>

Pavel Hlava - sklo plné žhavého neklidu, oslnivé hry barev i chladného třpytu
Mgr. Ivo Křen   
Do světa sklářské tvorby vstoupil Pavel Hlava v druhé polovině 50. let minulého století, v době, kdy česká sklářská tvorba začínala nabírat nový směr.
celý článek >>

Velikonoční povídka
Jan Werich   
 
celý článek >>

Novoděvičije kladbišče
Ing. Pavel Veleba   
Rudé náměstí v Moskvě je hřbitovem těch největších hvězd komunistického nebe. Když však porovnám místo jejich posledního odpočinku, ubohoučké náměstí spíše okresního rozměru, s buržoazní pompou hřbitova u kláštera Novoděvičij, žasnu nad tou volbou.
celý článek >>

Ivan Klánský se narodil pro sóla i pro komorní hru
PhDr. Alena Sojková-Hůlová   
Ivan Klánský (nar. 1948), klavírista, profesor a vedoucí katedry klávesových nástrojů na pražské AMU, profesor konzervatoře ve švýcarském Luzernu.
celý článek >>

Mirabeau, Marat, Robespierre, Couthon (25/2003)
Prof. MUDr. Ivan Lesný DrSc.  
Velká francouzská revoluce skončila, ne však její myšlenky. Po Evropě je dokonce roznášeli - vědomky i nevědomky - i vojáci Napoleonovy „velké armády“.
celý článek >>

Vyznání loutkářky Šárky Váchové
Ludvík Hess   
Mám ráda děti a lidi vůbec a moc mě těší, že pro ně můžu něco vytvářet.
celý článek >>

Petr Kvíčala
Tomáš Pospiszyl   
 
celý článek >>

předchozí číslo následující číslo ročníky

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA