předchozí číslo následující číslo ročníky

SANQUIS - číslo 16/2001
téma:
Nechtěné dědictví
Dědičně podmíněné metabolické poruchy 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, následující přehled obsahuje výběr z článků z časopisu SANQUIS. 
Obsah časopisu

Editorial (16/2001)
Petr Cincibuch   
Než se vrátil do země Josef Kudláček a znehodnotil inzertní scénu její dokonalostí, pravidelně jsem inzertní rubriky všech novin sledoval. Byla to často jediná možnost, jak potřebnou věc či službu získat.
celý článek >>

Jan Kristofori
Petr Cincibuch   
 
celý článek >>

Nechtěné dědictví
Doc. MUDr. Jiří Šimek CSc.  
Důvodů, proč můžeme nechtít určité dědictví, je celá řada. Tím nejkrásnějším z nich je tak veliká láska a úcta k nynějšímu majiteli, že bychom raději dědictví nechtěli nikdy, než ho mít za cenu ztráty milovaného člověka. Srozumitelným důvodem pro odmítnutí dědictví jsou také závazky, které na něm váznou.
celý článek >>

Rozhovor s doc. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc.,
Renata Červenková   
„Ceterum autem censeo, progressum biologiae molecularis esse significanter adiuvandum,“ připsal docent Milan Elleder v roce 1993 jako motto ke svému článku „Molekulární medicína - slovo do vlastních řad“. Ač nepromlouval k římskému senátu jako Cato, jehož slavný výrok parafrázoval, ale ke čtenářům české edice časopisu Jama, míra zanícení zdá se být stejná.
celý článek >>

O dědičných metabolických poruchách
Prof. MUDr. Milan Elleder DrSc.  
Jak lze chápat dědičné metabolické poruchy - co je nutno znát pro jejich lepší chápání zejména ve vztahu k ostatním „nemetabolickým“ dědičným poruchám?
celý článek >>

Genetický pohled na epilepsii
Prof. MUDr. Josef Faber DrSc.  
V literatuře se uvádějí tři způsoby dědičnosti epileptických záchvatů: autosomálně dominantní, autosomálně recesivní a recesivní dědičné rysy přenášené chromozomem X.
celý článek >>

Hypertenze - nechtěné dědictví
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc.  
Po stránce obecné etiologie lze všechna onemocnění rozdělit do tří velkých okruhů,
celý článek >>

Prevence a léčba rezistentní hypertenze
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc.  
Léčebné postupy u arteriální hypertenze byly v minulých letech standardizovány v amerických, evropských i našich českých Doporučeních pro praxi. Jsou pravidelně inovována podle nejnovějších výsledků klinických, epidemiologických a farmakologických studií.
celý článek >>

Genetika, ateroskleróza, infarkt myokardu - kde jsme, jaké jsou výhledy?
Doc. MUDr. Jan Bultas CSc.  
Ateroskleróza, respektive choroby na jejím podkladě vznikající jsou příčinou více než poloviny úmrtí v naší civilizaci. Vlastní aterogeneze má typickou multifaktoriální etiologii, podílejí se faktory genetické i vliv prostředí.
celý článek >>

Hereditární polypózní syndromy tlustého střeva a kolorektální karcinom
Doc. Mudr. Milan Lukáš CSc.  
Jedním z předních problémů českého zdravotnictví je stále se zvyšující incidence nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku.
celý článek >>

Je psoriáza nemoc k vyléčení?
Prof. MUDr. Pavel Barták   
Psoriáza neboli lupénka je nemoc v 1/3 případů dědičná a to již samo naznačuje, že otázku v nadpisu pravděpodobně nelze zodpovědět kladně.
celý článek >>

Lysozomální střádavé nemoci v dospělosti - je naděje na kauzální léčbu?
Doc. MUDr. Debora Karetová CSc.  
Lysozomální střádavé nemoci jsou skupinou vzácných metabolických poruch patřících do velké skupiny vrozených poruch metabolismu.
celý článek >>

Může transplantace vyléčit diabetes?
MUDr. František Saudek CSc.  
Rozhodující úlohu při vzniku pozdních komplikací diabetu má dlouhodobá hyperglykemie. Potvrdila to studie Diabetes Control and Complications Trial, když se ve skupině pacientů s diabetem 1. typu léčených tzv. intenzifikovaným inzulinovým režimem podařilo oproti kontrolní skupině léčené konvenčně výrazně snížit a oddálit projevy retinopatie, nefropatie a polyneuropatie.
celý článek >>

Perorální antidiabetika
Doc. MUDr. Tomáš Sechser CSc.  
Diabetes mellitus 2. typu (již podle nové terminologie), který představuje více než 80% onemocnění diabetem, lze charakterizovat jako heterogenní poruchu vznikající na základě nerovnováhy mezi tvorbou inzulinu a jeho účinkem.
celý článek >>

O významu zinku pro zdravý vývoj a kvalitu života
MUDr. Jiří Matějka   
Žijeme v době, kdy nám nezadržitelný trend globalizace v oblasti informací, spojů, výroby, dopravy, obchodu a bezpečnosti, vědy a techniky naznačuje nevyhnutelnost širší perspektivy pohledu i na problémy zdravotního stavu jednotlivce i celých populací.
celý článek >>

Inzulinová léčba diabetu
MUDr. Vladimír Moravec   
Inzulin je proteohormon produkovaný B-buňkami Langherhansových ostrůvků pankreatu. Inzulin významným způsobem zasahuje do řady metabolických pochodů, udržuje homeostázu glukózy a uplatňuje se také v metabolismu tuků a bílkovin.
celý článek >>

Sklo Jiřiny Žertové
Mgr. Ivo Křen   
Jiřina Žertová patří od 80. let 20. století mezi tvůrce, kteří se v kontextu české ateliérové sklářské tvorby uplatňují nejvýrazněji v oblasti malovaného skla.
celý článek >>

Obezita a dědičnost
Prof. MUDr. Rajko Doleček DrSc.  
Obezita (otylost) je přehnané nahromadění tukové tkáně v organismu a vzniká následkem nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie, je-li příjem vyšší než výdej.
celý článek >>

Léčba tachyarytmií radiofrekvenční ablací
MUDr. Vlastimil Vančura   
Zavedení metody radiofrekvenční ablace (RFA) znamenalo zásadní změnu v léčbě tachyarytmií, podobnou té, k jaké došlo zavedením kardiostimulátorů do léčby bradyarytmií.
celý článek >>

Šumné vily v šumných městech - Krnov
Radovan Lipus   
Šumné pozdravení všem čtenářům tohoto pravidelně nepravidelného cyklu. Naposledy jsme se procházeli šumnou Opavou, a byť by v tuto chvíli původní chronologický sled onoho televizního cyklu velel stočit se k jihu, do Olomouce (neboť právě ta byla třetím městem navštíveným „žasnoucím architektem“ Davidem Vávrou), zůstaneme pro tentokráte ještě ve Slezsku. Z Opavy je to do Krnova skutečně jen malý kousek cesty vlídnou rovinou...
celý článek >>

Proč se nám nelámou kosti?
Prof. MUDr. Jan Štěpán DrSc.  
Kosti jsou nejenom tvrdé, ale také elastické. Pružnost kostem dává jejich organická složka, jejíchž plných 90 % tvoří kolagen typu I.
celý článek >>

Vrozené vývojové vady: jejich klasifikace a časná diagnostika
Prof. MUDr. Jan E. Jirásek DrSc.  
 
celý článek >>

Erotikot
Eva Frantinová   
 
celý článek >>

Celosvětový projekt o Spánku a zdraví v České republice 2001
Doc. MUDr. Karel Šonka CSc.  
Světový projekt o spánku a zdraví iniciovala Světová zdravotnická společnost (WHO) a Světová federace společností pro výzkum spánku (WFSRS) na podporu informovanosti o poruchách spánku mezi lékaři a laiky v roce 1996.
celý článek >>

Démoni okolo nás i v nás - Fotografie Petra Nohela
MUDr., RNDr. Petr Nohel   
 
celý článek >>

předchozí číslo následující číslo ročníky

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA