Kresby Daisy Mrázkové
Eva Pivodová  
SANQUIS č.87/2011, str. 105

Něžné kresby a ilustrace s jedinečnou poetikou... V Topičově salonu v Praze až do 11. března probíhá výstava Voda a čára malířky, ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové (*1923). Expozici sestavil kurátor a historik umění Jan Rous.
Zleva: Dialog (rozmývací pastelky, plátno), Rozmývací pastelky, Čárka (tempera, plátno), Kresba vodou a japonskými štětci (akvarel na papíře), dole: Písek (kresba štětcem, vodou, rozmývacími pastelkami a jap. štětci na papíře)
 
Spojení spontánních gest ruky, tedy těla, a živlu vody a barvy. Tak Jan Rous popisuje leitmotiv aktuální výstavy.

Podle jakého klíče jste vybíral díla pro výstavu? Původně širší záměr se postupně zužoval, nakonec je výstava založená nejen na autorčiných posledních věcech, ale hlavně na kresbách. Hlavní motiv jsem nalezl v množství nových postupů, které Daisy Mrázkové zprostředkovala její japonská překladatelka, daných nejprve speciálními rozmývacími pastelkami a pak japonskými štětci. Ty si otevírají další možnosti právě vodou. Barevná stopa pastelky se rozmývá skoro jako akvarel a japonský štětec barvu samovolně neustále dělá aktivní právě díky vodě. Použil jsem slovo „otevírají si“ – barva v dotyku s vodou se začíná od určitého okamžiku rozvíjet sama, a vlastně nejen barva, ale i stopa vody. Voda je přece jen živel! Vodou Daisy Mrázková také kreslí, mačká mokrou houbičku v gestu kresby, pak do té mokré cesty vstoupí barvou a po zaschnutí zvýrazní pastelkou někde čáru, někde čárou podtrhne hranici tvaru. Obrazy a dětské ilustrace na výstavě dokládají, jak se tyto problémy barvy, čáry, hranice a vymezení přesouvají do obrazu, do kresby, do ilustrace.

Čím jsou autorčiny kresby tak výlučné?
Svým procesem, jeho částečnou mimovolností. A pak také tím, že Daisy Mrázková žije do určité míry v uzavřenosti s obrazem, papírem, barvou. To ale neznamená izolovanost nebo osamocenost. Žije se svými problémy, s obrazy a papírem a barvami, které je schopna neustále promýšlet nebo je emotivně a riskantně rozvíjet. Je fascinující, s jakou energií se ve svém věku pořád do něčeho pouští. A charakteristikou jejích kreseb i obrazů je jejich křehkost. www.topicuvsalon.cz
 


Repro:  © Daisy Mrázková / Topičův salon


obsah čísla 87 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA