Karel Škréta
Eva Pivodová  
SANQUIS č.83/2010, str. 46

Před 400 lety, v roce 1610, se úředníkovi královské komory Konrádu Škrétovi a jeho ženě narodil v Praze syn Karel. Nevíme sice, který to přesně bylo den, ale zato je jasné, kdo budoucího malíře v prvních letech života zásadně ovlivnil. Nebyl to otec (zemřel roku 1613), ale osvícení strýcové, kteří dbali o Karlovo kvalitní vzdělání a podporovali jeho výtvarný talent. Ten se ještě rozvinul poté, kdy osmnáctiletý Karel Škréta spolu s matkou a sourozenci emigroval z pobělohorských Čech do saského Freibergu a posléze se přesunul do Itálie. Itálie! Země velkých mistrů – Rafaela, Michelangela, Tiziana! Mladý Škréta sází vše na malířství, učí se také od Němců, Nizozemců a Vlámů.
 
Karel Škréta: Podobizna neznámého muže, tzv. matematika s chotí, 1640–1650, olej na plátně, 93,5 x 73,5 cm
 
Do Čech se vrací roku 1638, poté co konvertoval ke katolické církvi, a hned na sebe strhne pozornost pro svou vznětlivou povahu, pro zálibu v soubojích a kontroverzích... Tak ho znali už v Itálii – a nejinak se chová doma. Přesto se mu dostává hned náležitého uznání.
Karel Škréta: Narození P. Marie, olej na plátně, 58 x 88 cm
Vpravo: Tiberius Tinelli: Podobizna Karla Škréty, 1635
 
Karel Škréta po návratu domů totiž kreslí, maluje a maluje. Respekt vzbuzují jeho emotivní oltářní výjevy stejně jako precizní portréty. Pro augustiniánský klášter v Praze na Zderaze vytvoří výpravný Svatováclavský cyklus, který budou obdivovat další generace.... Vlastně svou tvorbou buduje základy českého barokního malířství. A činí tak po zbytek svého života. Umírá 1. srpna 1674.
Jedinečná, objevná. Taková bude výstava Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, již připravuje Národní galerie spolu se Správou pražského hradu. Vystaveny – poprvé v historii – budou stovky známých i méně známých obrazů barokního umělce, jeho současníků, žáků i potomků. Unikátní výstava, jež neměla dosud obdoby. VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA A JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU, 26. 11. 2010–10. 4. 2011, www.ngprague.cz
 
Repro: © Národní galerie v Praze


obsah čísla 83 ročník 2010

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA