Česká diabetologická společnost
Eva Pivodová  
SANQUIS č.59/2008, str. 80

Česká diabetologická společnost (ČDS) byla původně založena jako sekce České lékařské společnosti v roce 1963. Jejími zakládajícími členy byli prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc., prof. MUDr. Richard Foit, DrSc. a MUDr. Ota Dub. V průběhu následujících let v ČDS působilo a dodnes působí mnoho významných osobností – lékařek a lékařů.
V současnosti je ČDS odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V jejím čele stojí zvolený výbor, který má dvanáct členů a tři členy revizní komise, jeho předsedou je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Česká diabetologická společnost organizuje péči o diabetiky v České republice, pořádá domácí i zahraniční odborné akce. ČDS také založila tradici výročního kongresu: v roce 1965 se poprvé konaly Diabetologické dny v Luhačovicích, které v roce 2008 proběhly již po čtyřicáté čtvrté.
Výbor ČDS spolupracuje s laickými organizacemi (Svazem diabetiků, Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí) při řešení společných otázek a jednáních s dalšími orgány (např. s Ministerstvem zdravotnictví ČR či zdravotními pojišťovnami). Přední představitelé ČDS vydávají mnoho přínosných publikací v oblasti diabetologie, výbor ČDS též připravil základní koncepci Národního diabetologického programu. ČDS je členem Mezinárodní diabetické federace (IDF), její členové jsou zastoupeni v Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD) i v mezinárodní Federaci dunajských symposií. ČDS uděluje jednou ročně cenu společnosti za nejvýznamnější publikaci v oboru za uplynulý rok.

Nejbližší akce:
Sympozium „Syndrom diabetické nohy“ se koná 28. listopadu v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice v Praze 6, a to právě pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP. Koordinátory akce jsou prof. MUDr. Alexandra Jirkovská a prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Zahraničním hostem letošního sympozia bude Doc. Dr. S. WU z chirurgického pracoviště zaměřeného na diabetickou nohu v Chicagu. Přihlášky a aktualizované informace jsou k dispozici na www.gsymposion.cz.

Kontakt: ČLS J. E. Purkyně, sekretariát ČDS Sokolská 31, 120 26, Praha 2
telefon: 222 513 053, 724 728 489
email: s.jelinkova@gsymposion.cz www.diab.cz, www.cls.cz


Seznam diabetologických center v České republice
 
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 00, Praha 4
Telefon: 261 361 111
Koordinátor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
 
Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, III. interní klinika
U nemocnice 1, 128 08, Praha 2
Telefon: 224 961 111
Koordinátor:
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, II. interní klinika
,
část pro dospělé,
pediatrická část
Šrobárova 50, 100 42, Praha 10
Telefon: 267 161 111
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
 
Fakultní nemocnice Motol,
pediatrická část,
II. dětská klinika

V úvalu 84, 150 06, Praha 5
Telefon: 224 431 111
Koordinátor:
Prof. MUDr. Jan Lébl, CSc.
 
Fakultní nemocnice Motol, část
pro dospělé,
I. interní klinika

V úvalu 84, 150 06, Praha 5
Telefon: 224 431 111
Koordinátor:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
 
Diabetologické centrum Fakultní
nemocnice Plzeň,
část pro dospělé, I. interní klinika

Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 103 111
Koordinátor:
Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
 
Fakultní nemocnice Plzeň,
pediatrická část, Dětská klinika
Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 104 682, 377 104 339
Koordinátor:
MUDr. Renata Pomahačová
 
Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem, Interní oddělení

Pasteurova 9, 401 13, Ústí n. Labem
Telefon: 475 681 111
Koordinátor:
Prim. MUDr. František Pátek, CSc.
 
Nemocnice v Liberci
Interní oddělení

Husova 10, 460 63, Liberec
Telefon: 485 311 111
Koordinátor:
Prim. MUDr. Jindřiška Vejrychová
Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Gerontometabolická klinika
Sokolská 408, 500 05, Hradec Králové
Telefon: 495 831 111
Koordinátor:
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 
Nemocnice v Českých
Budějovicích
Interní oddělení

B. Němcové 54, 370 87, Č. Budějovice
Telefon: 387 871 111
Koordinátor:
MUDr. Lenka Dohnalová
 
Fakultní nemocnice
U sv. Anny Brno, II. interní klinika
Pekařská 53, 656 91, Brno
Telefon: 543 181 111
Koordinátor:
MUDr. Jindřich Olšovský
 
Fakultní nemocnice Brno –
Bohunice, interní klinika

Jihlavská 20, 639 00, Brno
Telefon: 547 191 111
Koordinátor:
MUDr. Jana Bělobrádková
 
Fakultní nemocnice Olomouc –
část pro dospělé, II. interní klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Telefon: 585 851 111
Koordinátor: MUDr. Věra Loyková
 
Fakultní nemocnice Olomouc –
pediatrická část, Dětská klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Telefon: 585 851 111
Koordinátor:
MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.

Baťova nemocnice Zlín
Interní klinika IPVZ

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75, Zlín
Telefon: 577 210 864
Koordinátor:
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
 
Fakultní nemocnice Ostrava
Interní klinika
Tř. 17. listopadu 1790, 708 52, Ostrava
Telefon: 597 371 111
Koordinátor: MUDr. Marek Honka
 
Nemocnice Karlovy Vary
Interní oddělení

Bezručova 19, 360 66, Karlovy Vary
Telefon: 353 115 483
Koordinátor: MUDr. Lucie Krejsová
 
Vítkovická nemocnice
Interní oddělení

Zalužanského 15, 753 84, Ostrava
Telefon: 595 633 202
Koordinátor: MUDr. Jiří Heinrich
 
Celý článek ve formátu pdf naleznete zde.


obsah čísla 59 ročník 2008

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA