SANQUIS PLUS - Jezuitská univerzita v centru Prahy

Roku 1534 založil španělský šlechtic Iñigo Lopez de Recalde řád zvaný Tovaryšstvo Ježíšovo (Sociates Iesu), známější jako řád jezuitský. Potvrzen byl bulou papeže Pavla III. v roce 1540. Lišil se od středověkých řeholí až vojenským způsobem organizace a velkým důrazem na školství a misijní činnost. Prvním generálem řádu se stal právě jeho zakladatel, který posléze přijal řádové jméno Ignác z Loyoly. Heslem řádu bylo Omnia ad maiorem Dei gloriam (Vše pro větší slávu Boží), do znaku umístili iniciály Kristova jména IHS s třemi hřeby pod prostředním písmenem.
Roku 1555 dorazil do Prahy z Vídně jezuita Petr Canisius, aby zde s panovníkem Ferdinandem I. vyjednal podmínky pro příchod Tovaryšstva do zemí Koruny české. Toto jednání bylo úspěšné a příští rok obsadila malá skupina řádových bratří zchátralý objekt dominikánského kláštera nedaleko od staroměstského konce Karlova mostu. Tak začalo budování největšího církevního komplexu v Praze, které trvalo více jak 200 let. Vzhledem k tomu, že jezuitské stavby byly již od počátků označovány jako „insula nostra Clementina“ (klementinský ostrov či budova), získal areál brzy název Klementinum, jež si podržel dodnes.
 
Klementinum: denně jej míjejí stovky Pražanů a turistů, jeho historii zná však málokdo
Křižovnická chodba: dlouhá 84 m, široká 4,2 m, vysoká 5,9 m
Interiér astronomické věže
Sluneční hodiny
 
Podoba areálu z roku 1750. Ilustrace vznikla dle dobové kresby F. B. Wernera.
Pohled na portikus u Vlašské kaple, v pozadí ční věž kostela sv. Salvátora. Jedno z nejkrásnějších zákoutí barokní Prahy je dnes silně znehodnoceno „turistickým průmyslem“. V portiku jsou osazeny nádherné barokní iluzivní mříže.
Věž Klementina dosahuje výšky 52 metrů, na vrcholu se nachází socha Atlanta nesoucí zeměkouli se symbolem Božího oka


Text a kresby:
Ondřej Šefců / foto Martin Frouz, National Geographic Česko, Ivan Král, © Národní knihovna ČR
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA