SANQUIS PLUS - Klášter Broumov

Broumovsko dodnes vzbuzuje pocit, že nikam nepatří. Od Čech oddělují kotlinu Broumovské stěny, od Slezska a Kladska Mirošovské stěny a Stolové hory. „Je to Šangri-La, ale říká se mu Broumovsko. Kotlina za horizontem Čech, zapomenutý kraj, Ladakh,“ píše esejista Václav Cílek. V údolí se nenašly významné stopy pravěkého osídlení a po odchodu prvních germánských osadníků v půli prvního tisíciletí zarůstá pralesem. Přemysl Otakar I. daruje území v roce 1213 řádu svatého Benedikta z pražského Břevnova, který ho kolonizuje německými osadníky. Tím začínají jeho dějiny, pestré a dramatické jako okolní krajina. Broumovsko bylo osídleno relativně pozdě.
 


Text a foto Günter Bartoš
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA