předchozí číslo následující číslo ročníky

SANQUIS - číslo 55/2008
téma:
Kardiochirurgie
 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, následující přehled obsahuje výběr z článků z časopisu SANQUIS. 
Obsah časopisu

Srdce
Doc. MUDr. Jiří Šimek CSc.  
Ve srovnání s jinými tělesnými orgány je lidské srdce poměrně jednoduchý stroj. Je to pružná pumpa, která díky důmyslnému systému chlopní prohání svými stahy krev celým tělem.
celý článek >>

Kardiocentrum IKEM
Jan Pirk   
Historie vzniku Kardiocentra IKEM sahá až do roku 1951. Tehdy byly založeny prvé tři ze šesti výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči.
celý článek >>

Klinika anesteziologie a resuscitace IKEM
Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR) vznikla v roce 1992 jako přímý pokračovatel anesteziologického oddělení Ústavu klinické a experimentální chirurgie (ÚKECH), který se v roce 1971 stal součástí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod názvem Chirurgická výzkumná základna (CHVZ).
celý článek >>

Pracoviště preventivní kardiologie IKEM – minulost, současnost a budoucnost
Doc. MUDr. Renata Cífková CSc.  
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM je specializované ambulantní pracoviště poskytující komplexní péči v léčbě modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob (hypertenze, dyslipidemie, porucha glycidového metabolismu - diabetes, obezita, kouření).
 
celý článek >>

Katetrizační ablace fibrilace síní – stav v roce 2008
Prof. MUDr. Josef Kautzner CSc., FESC  
Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou tachyarytmií, která se vyskytuje u člověka. Touto arytmií trpí více než 1 % populace a u nemocných v osmém decéniu se tento podíl zvyšuje až na 8-10 %.
 
celý článek >>

Torakoskopické výkony v kardiochirurgii
MUDr. Ivo Skalský   
Během posledních 15 let došlo v naší republice k výraznému rozvoji kardiochirurgie. Vznikla nová centra a zvýšil se celkový počet kardiochirurgických výkonů vztažený k počtu obyvatel.
celý článek >>

Mechanické srdeční podpory
MUDr. Ivan Netuka Ph.D.   MUDr. Jiří Malý   
Z širšího kontextu problematiky transplantace srdce je zřejmé, že vzhledem k trvale stoupající prevalenci terminálních forem srdečního selhání v populaci vyspělých zemí se zvyšuje i počet pacientů vyžadujících tento typ terapie.
 
celý článek >>

Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Prof. Ing. Rudolf Poledne CSc.  
Už téměř 20 let funguje v IKEM Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), která vznikla spojením skupiny studující patofyziologii metabolismu lipoproteinů na experimentálních modelech, a laboratoře klinické biochemie lipoproteinů, která byla kontrolní laboratoří celého projektu Světové zdravotnické organizace MONICA, který se v 80. a 90. letech minulého století zabýval monitorováním rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocích ve 22 zemích.
celý článek >>

Léčba kombinací proteolytických enzymů s antioxidantem zmírňuje poškození způsobené ischemií s následnou reperfuzí
MUDr. Marta Honzíková   
Obnovení krevního průtoku ischemickou tkání nebo orgánem (reperfuze) se vyskytuje při mnoha chirurgických výkonech a chorobných stavech, kdy dochází k náhlému uvolnění arteriální okluze.
celý článek >>

Srdeční selhání
MUDr. Jiří Málek CSc.   MUDr. Markéta Hegarová   
Srdeční selhání definujeme jako stav, kdy srdce není schopno při normálním žilním návratu čerpat krev v souladu s potřebami metabolismu tkání nebo je toho schopno jen při zvýšení plnících tlaků komor.
celý článek >>

Očkování proti HPV – rok od zavedení kvadrivalentní vakcíny do klinické praxe
MUDr. Tomáš Fait Ph.D.  
Na podzim roku 2006 byla na světový farmaceutický trh uvedena vakcína umožňující primární prevenci karcinomu hrdla děložního, ale i dalších nemocí spojených s vakcinovanými typy lidských papilomavirů.
celý článek >>

Profesor MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.
Martina Riebauerová    Karel Pacner   
Na jaře roku 1953 Štejfa odpromoval a další téměř tři roky strávil jako doktor na Slovensku. Nejprve v nemocnici v Banské Bystrici, kam ho poslala ministerská distribuční komise. Tehdy se mladých lékařů nikdo neptal, kam by chtěli po promoci jít.
celý článek >>

Zítra, zítra, jen ne dnes
Jefim Fištejn   
Nový rok je čas hojných předsevzetí: nekouřit, nepít, shodit přebytečná kila, více sportovat, spořit na důchod atd. Když si vzpomínáme na loňské bohulibé sliby, žasneme, jak to, že jsme je nedokázali dodržet – a přesto si v duchu klademe nové a nejspíš opět nedosažitelné cíle.
celý článek >>

Seznamte se: Divadlo Letí
Eva Pivodová   
Divadlo Letí je nejmladším profesionálním divadelním souborem v Praze. Věkový průměr jeho herců je pouhých dvacet šest let. Jejich tvorba je přitom progresivní a originální, navíc si dávají velmi záležet na tom, aby se v rámci své divadelní činnosti chovali ekologicky.
celý článek >>

Zlato známé i neznámé
Pavel Trtík   
Zlato ovlivňovalo osudy lidí a národů, obchod i vývoj peněžního systému od biblických dob.
celý článek >>

Setkání s Janem Brabencem: Každý jsme někdy klaunem
Jarmila Jelínková   
„Je smyslná, rozkošnická, ale někdy dokáže být i pěkná mrcha,“ tvrdí výtvarník Jan Brabenec o kůži.
celý článek >>

Ze slavných pražských vil
Radomíra Sedláková    Petr Krajči    Dita Dvořáková   
Ze slavných pražských vil
 
celý článek >>

Maloval, jako by křičel Malíř František Gross očima sochaře Vladimíra Preclíka
Vladimír Preclík   
„...a tykej mi,“ řekl František Gross, když jsem vystoupal do jeho ateliéru ve Vodičkově ulici v Praze. Pozval mě, abych si u něho vybral obrázek za sošku, kterou si zase on vybral u mne.
celý článek >>

Světy v zrnkách písku
Jana Havlová   
Co všechno může člověk objevit díky miliardám pískových zrníček? Místo složitých filozofických úvah o miniaturních vesmírech se vydejte na Kokořínsko, jehož obyvatelé měkký pískovec odedávna využívali ke zcela prozaickým účelům.
celý článek >>

Václav Marhoul: Teorie o českém švejkovství neuznávám!
Tereza Spáčilová   
Je to pár týdnů, co si splnil sen: natočil biják. Opravdový velkofilm, žádné české šidítko, válečný snímek, za kterým stojí nejen spousta peněz, ale taky roky dřiny a měsíce fyzického strádání.
celý článek >>

Viděno u Diora
Rudolf Mihola   
Na otázku, co lze v Paříži považovat za typický produkt made in France, může odpověď znít také: Diora.
celý článek >>

Věra Kubánková: V herectví je důležité řemeslo
Eva Pivodová   
Ačkoli ji vždy oslovovaly i jiné umělecké múzy - především klasická hudba, ta divadelní byla na prvním místě. A tak je tomu už pěkných pár desítek let. Herečka Věra Kubánková žije v Praze, v útulném smíchovském bytě, obklopená obrazy, které obdivuje.
celý článek >>

Velikonoční týden na Sicílii
Robert Zlatohlávek   
San Fratello je typické horské městečko na Sicílii. Každý rok vždy od Škaredé středy až po Velký pátek se místní lidé každé odpoledne obléknou do starobylých masek, které už kdysi nosili jejich předkové v dobách římských, a vydají se do ulic.
celý článek >>

Za půlnočním sluncem
Jan Andreska   
Cesta na „vysoký sever“ je cosi velice lákavého, myslím alespoň pro biologa. Existují samozřejmě také lidé, kteří trvale dávají přednost Středozemnímu moři, a já se jim příliš nedivím.
celý článek >>

předchozí číslo následující číslo ročníky

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA