předchozí číslo následující číslo ročníky

SANQUIS - číslo 24/2002
téma:
Čistírna s nejvyšší zárukou
Urologie 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, následující přehled obsahuje výběr z článků z časopisu SANQUIS. 
Obsah časopisu

Čištění s nejvyšší zárukou
Doc. MUDr. Jiří Šimek CSc.  
Člověk je bytost konečná. Konečná nejen ve smyslu limitované délky života, ale i v omezených možnostech.Z určitého hlediska nám paradoxně větší problémy přináší lidská nedokonalost než smrtelnost.
celý článek >>

Rozhovor s doc. MUDr. Ivanem Kawaciukem, CSc.,
Renata Červenková   
Mluví pomalu, rozvážně, jako by slova byly cihly a on z nich stavěl dům, za který by se nemusel stydět. Hlas má sytý, ač při vyslovení jeho jména se každému, kdo je schopen vyjmenovat aspoň desítku českých houslových virtuosů, musí vybavit tóny o poznání vyšší. „Na housle hrál Ivan Kawaciuk,“ oznamovali přece kdysi rozhlasoví hlasatelé posluchačům. Syn se však nepotatil.
celý článek >>

Onemocnění prostaty - medicínský a psychosociální problém
Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc.  
Potíže s močením spojené s onemocněním prostaty u starších mužů trápí mužskou populaci odpradávna. Miliony mužů na světě mlčky strádají obtížemi, které považují za neodvratný příznak stáří.
celý článek >>

Trojdimenzionální ultrasonografie a její využití v urologii
MUDr. Pavel Verner   
V současné době dospěla výpočetní technika na takovou úroveň, že nastal i v urologii zřetelný přesun od klasických diagnostických metod rentgenologických (vylučovací urografie) ke kvalitativně novým metodám digitálním.
celý článek >>

Transsexualismus a chirurgická konverze pohlaví
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc.  
Posun společenské tolerance ve prospěch sexuálních menšin umožnil lidem s transsexualismem adekvátní léčbu. Významnou etapou komplexní péče o transsexuální osoby je chirurgická konverze pohlaví.
celý článek >>

Nádory parenchymu ledviny v dospělém věku
MUDr. Pavel Dušek   
Již počátkem devatenáctého století se objevují v literatuře zmínky o nádoru ledviny, ovšem na úrovní diskusí, zda jde o zánětlivý infiltrát nebo zda jde o onemocnění jiné etiologie.
celý článek >>

Pomocník kardiologa - informační katalog 2002/3
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc.  

Tato koncizní publikace, vydaná v nedávné době nakladatelstvím GEUM, se představuje jako „Zlaté stránky“ lékařů kardiologů a internistů.

celý článek >>

Léčba erektilní dysfunkce
MUDr. Pavel Hanek   
Ačkoliv erektilní dysfunkce není pro muže život ohrožující stav, je frustrujícím faktorem, vedoucím k vážným psychosociálním poruchám. Může současně s časovým předstihem upozorňovat i na závažné základní onemocnění, které se na erektilní dysfunkci podílí a doposud není rozpoznané.
celý článek >>

Sexuálně přenosná onemocnění v urologické praxi
MUDr. Kateřina Bartoníčková   
Sexuálně přenosná onemocnění (STD - „sexually transmitted diseases“) jsou infekční onemocnění přenášená různými formami pohlavního styku: vaginálním, orálním a análním.
celý článek >>

Urogenitální tuberkulóza - minulost, nebo skryté nebezpečí?
MUDr. Marek Schmidt   
Tuberkulóza je prehistorické onemocnění, lidstvu známé téměř 7000 let. Příčina zůstala vědcům utajena až do roku 1882, kdy německý bakteriolog Robert Koch objevil Mycobacterium tuberculosis.
celý článek >>

Pokladnice umění z Kjóta
Sbírka orientálního umění NG v Praze ve spolupráci s Kjótským národním muzeem představuje veřejnosti ve dnech 20. září - 28. října 2002 v prostorách rokokového paláce Golz-Kinských v Praze na Staroměstském náměstí 70 uměleckých děl z majetku Kjótského národního muzea.
celý článek >>

Plocha zrozená k dekoru - japonské umění laku 16. - 19. století
Tento výjimečný výstavní projekt zpřístupňuje umělecká díla japonského umění laku z českých a moravských státních i soukromých sbírek.
celý článek >>

S Lukášem Hurníkem nejen o Pražském podzimu
Jan Hůla   
V Kongresovém centru měla 20. září světovou premiéru skladba Lukáše Hurníka Globus. Autora, syna známého skladatele a spisovatele Ilji Hurníka, jsme úvodem našeho rozhovoru požádali o krátkou charakteristiku jeho nového díla.
celý článek >>

Tvorba Václava Ciglera - sklo jako prostředek spirituálního vnímání prostoru krajiny
Mgr. Ivo Křen   
Na samém počátku umělecké tvorby Václava Ciglera je sice několik nádob s řezanými motivy stylizovaných znakovitých ženských figur, ale tyto práce jako by byly v kontextu celoživotního směřování právě onou výjimkou, která potvrzuje pravidlo.
celý článek >>

Tři a půl roku lékařem v Afghánistánu
Prof. MUDr. Vladimír Šerý DrSc.  
Je tomu již 35 let, kdy jsem poprvé překročil afghánské hranice jako „Senior Medical Officer“ a vedoucí desetičlenného týmu Světové zdravotnické organizace.
celý článek >>

Literatura - Mini
Petr Cincibuch   
 
celý článek >>

Nemoci mocných - Habsburkové (pokračování z minulého čísla)
Prof. MUDr. Ivan Lesný DrSc.  
 
celý článek >>

Sochař starostou?
Ludvík Hess   
 
celý článek >>

Eduard Edigarian
Lidia Našincová   

Narodil se v roce 1943 v arménském Leninakanu

celý článek >>

předchozí číslo následující číslo ročníky

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA