Pomocník kardiologa - informační katalog 2002/3
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc. 
SANQUIS č.24/2002, str. 27

Tato koncizní publikace, vydaná v nedávné době nakladatelstvím GEUM, se představuje jako „Zlaté stránky“ lékařů kardiologů a internistů.

V přehledné formě poskytuje globální informace o všech zdravotnických organizacích, MZ ČR a zdravotních pojišťovnách, Lékařské komoře a odborných společnostech v ČR a také o kardiologických společnostech zejména v Evropě a USA. Zahrnuty jsou též údaje o organizacích zdravotních sester, asociaci nemocnic a o laických organizacích v ČR a Evropě.
Lékaři tu mají kompletní seznam léčiv používaných v kardiologii, která jsou na trhu v r. 2002. Uvítají i seznam lékařských knihoven v ČR, informace o lázních v ČR a lázeňských indikacích v kardiologii. Jsou zde názvy a adresy odborných časopisů vycházejících v ČR a zahraničních časopisů publikujících kardiologická témata.
Ti, kdo uveřejnili práce v r. 2001, najdou se v seznamu periodických i neperiodických publikací. To nepochybně každý autor přivítá. Pokud vědecky pracující lékaři hledají pro publikaci vhodný zahraniční časopis, získají z této publikace informace o názvech, editorech a adresách redakcí. Pomocník kardiologa poskytuje i seznam výrobců léčiv a zdravotnických potřeb včetně adres a další každodenně potřebné informace.
Jde tedy o publikaci, kterou přivítá každý lékař. Je to nepostradatelná pomůcka, která by neměla chybět na pracovním stole.

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
II. interní klinika   
Fakultní nemocnice Plzeň

Kontaktní osoba:
Mgr. Karel Vízner
Nakladatelství GEUM
0603 972 072
geum@geum.org

 obsah čísla 24 ročník 2002

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA