Melanom (2011/94)
Kristýna Čillíková  
SANQUIS č.94/2011, str. 76

Medicínský název nemoci: maligní melanom
Melanom je zhoubný nádor kůže. Roste z pigmentových buněk kůže (melanocytů) a může vznikat na normální pokožce, z mateřských znamének, vyskytuje se například i pod nehty nebo na sliznici.
Maligní melanom je zhoubný nádor, který může pacienta ohrožovat na životě vznikem vzdálených dceřiných ložisek – metastáz.

Příznaky: Skvrna na kůži či mateřské znaménko nepravidelného tvaru, s neostrými okraji, hrubým nebo šupinatým povrchem, postupně roste do šířky nebo výšky, svědí, mokvá, krvácí, mění barvu z hnědé na černou, červenou až světle fialovou.

Příčiny: UV-B záření (nevhodné opalování s opakovaným spálením), genetická zátěž (melanom v rodině), mateřská znaménka (tzv. pigmentové névy).

Diagnóza: Vyšetření ručním nebo digitálním dermatoskopem – speciální osvětlenou lupou, která zvětšuje obraz kůže, obraz lze digitalizovat a dále analyzovat.

Léčení: Prognózu a další léčbu významně určuje tloušťka nádoru – čím je tlustší, tím se prognóza zhoršuje (magickou hranici mezi příznivější a méně příznivou prognózou představuje tloušťka 1 mm).

Chirurgická léčba: odstranění nádoru a jeho histopatologické zhodnocení
Biopsie sentinelové mízní uzliny: Odhalení a vyšetření první spádové uzliny, kterou by se mohly rakovinné buňky šířit dále do těla, provádí se v místním znecitlivění, a to u rizikových melanomů s tloušťkou více než 1 mm; pokud jsou v této uzlině nalezeny nádorové buňky, provede se odstranění všech uzlin ve spádové oblasti – elektivní lymfadektomie.
Zařazení do stadia závažnosti I-IV a další léčba: Nízké riziko nevyžaduje další léčbu, při pokročilých stadiích se volí například imunoterapie interferonem alfa, ozařování, léčba cytostatiky, chirurgické zákroky na metastázách atd.

Prevence: Jedinou účinnou prevencí je promyšlená ochrana před UV zářením:
- omezit co nejvíce pohyb na přímém slunci, zejména mezi 11.–15. hodinou denní, kůži krýt oděvem (existují oděvy z certifikovaných tkanin proti UV).
- na holou kůži používat krémy s ochrannými faktory – minimálně se SPF 15 (SPF – Sun Protection Factor – uvádí, jaká část UV záření se při jeho použití dostane do kůže, např. faktor 10 propustí do kůže 1/10 UV záření a prodlouží náš pobyt na slunci 10krát při vzniku stejných škod jako bez použití tohoto faktoru.)
- prostředek s SPF nanášet na kůži v dostatečném množství 20 minut před pobytem na slunci a aplikaci během dne opakovat. Při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 minut.
- děti do 1 roku nevystavovat UV záření vůbec.

Zhruba 30–50 % melanomů vznikne na podkladě pigmentového znaménka. Svou kůži známe nejlépe sami, měli bychom se pravidelně prohlížet. Příznaky, které signalizují počínající přeměnu klidného pigmentového znaménka, můžeme shrnout do tzv. ABCDE pravidel. Pokud u člověka 2 či více těchto bodů platí, jedná se o rizikový projev a je třeba navštívit dermatologa: A: asymetrický tvar, B: ohraničení (border)
– nepravidelné, rozpité, s výběžky, C: barva (colour) – černá, tmavě hnědá, skvrnitá, D: průměr (diameter) – znaménko větší než 5 mm, E: vyvýšení (elevation) – znak růstu nádoru (znaménka, která takto vypadají roky, nemusí být nebezpečná).

Další zdroj informací: www.melanomy.cz, kde je i seznam dermatologických center, jež provádějí potřebná vyšetření.

Chcete vědět víc? Čtěte v archivu Sanquis!
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA: Kůže má dobrou paměť, tištěný Sanquis č. 67/2009,
http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art2281

Prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc., MBA: Stinná stránka slunce, tištěný Sanquis č. 67/2009,
http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art2282  

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.: Nádorová onemocnění mladistvých, tištěný Sanquis č. 51/2007
www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art113   

MUDr. Lenka Foretová: Dědičná nádorová onemocnění a jejich diagnostika, tištěný Sanquis č. 26/2003,
www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art639
 
Foto: www.melanomy.cz


obsah čísla 94 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA