Paradentóza
Eva Pivodová  
SANQUIS č.86/2011, str. 82

Revize textu: MUDr. Hana Zallmannová, Český zelený kříž

Medicínský název nemoci:
parodontitida
Lidový název: parodontóza, paradentóza Jedná se o chronický zánět tzv. závěsného aparátu zubu – parodontu. V konečném stadiu vede (v důsledku postupného rozšíření zánětu na kostní lůžko a vazy, které zub v kosti fixují) k vypadání zubů. Parodontitida patří spolu se zubním kazem k nejčastějším onemocněním chrupu. Trpí jí nejméně 80 procent obyvatel v ČR nad 30 let věku.
Věk nemocného: vzhledem k tomu, že se onemocnění rozvíjí po dlouhou dobu (v řádu desítek let), je výskyt ve vyšším věku častější. Čím déle je péče o zuby nedostatečná a zánět se rozvíjí, tím výrazněji se nemoc projeví.
Příznaky: Zanícená dáseň je na pohled oteklá a zarudlá a může krvácet. Právě krvácení dásní při čištění představuje výstražné znamení, že něco není v pořádku. Dásně ale vždy krvácet nemusejí, ačkoli je zánět přítomen. Parodontitida se proto na rozdíl od zubního kazu dlouho může vyvíjet, aniž by ji člověk objektivně pociťoval. Příčiny: Parodontitidu způsobuje bakteriální povlak, který se nepřetržitě vytváří v důsledku množení bakterií v dutině ústní. Bakterie produkují řadu látek, které dáseň dráždí a vyvolávají zánět.
Diagnóza: Parodontitida se dlouho neprojevuje žádnými obtížemi. Zubní lékař musí provést parodontologické vyšetření, při kterém změří speciální kalibrovanou sondou hloubku žlábku v dásni kolem jednotlivých zubů.
Léčení: Ať už je onemocnění odhaleno dříve nebo později, léčba v první řadě spočívá v postupech analogických s pravidly prevence (viz níže). Dalšími možnostmi jsou speciální ultrazvuk a dále chirurgický výkon, při němž se odklopí dáseň, zanesený prostor se vyčistí a vzniklý defekt doplní materiálem, který podporuje regeneraci příslušných tkání.
Prevence: Předcházení parodontitidě (a zároveň zubnímu kazu) spočívá v pravidelném a účinném odstraňování bakteriálního povlaku. Důležitá je pravidelná návštěva dentální hygienistky (alespoň 2x ročně), správné používání vhodných a kvalitních pomůcek – tzn. měkkého a rovně zastřiženého neroztřepeného zubního kartáčku a mezizubních kartáčků, případně dalších speciálních pomůcek podle doporučení dentální hygienistky. Zuby, které se pravidelně a správně čistí, netrpí zubním kazem ani paradentózou. Stejně pravidelně jako k dentální hygienistce je třeba docházet také k zubnímu lékaři, aby mohl být potenciální problém včas odhalen a řešen a předešlo se možným komplikacím.
Další rizika: Parodontitida ohrožuje v první řadě chrup, má ale i další negativní účinky na lidský organismus. Výrazně zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu, cukrovky, mozkové mrtvice apod., protože z dásní se do krevního oběhu dostávají zánětlivé látky, které postupně narušují cévní stěny v důležitých orgánech. Při dlouhodobém vystavení cév těmto látkám pak dochází ke vzniku vážnějších onemocnění.
Na koho se obrátit: na zubního lékaře a dentální hygienistku

Další zdroje informací: www.paradentoza.net – informace o paradentóze a její léčbě
www.ceskyzelenykriz.cz – organizace zabývající se prevencí a osvětou v oblasti péče o zuby
www.paradentoza-prevence.cz – doporučení, jak onemocnění předcházet

Chcete vědět víc? Čtěte v archivu Sanquis!
MUDr. Jiří Pekárek: Zubní lékařství ve zpětném zrcátku, tištěný Sanquis č. 66/2009,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art2207

MUDr. Hana Zallmannová: Mezioborová spolupráce ve stomatologii, tištěný Sanquis č. 66/2009,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art2255
Irena Jirků: Zuby školou povinné, tištěný Sanquis č. 81/2010,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art3166

MUDr. Irena Pipková: Jak čelit stomatofobii?,
tištěný Sanquis č. 75/2010,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art2805
Eva Pivodová: Dětský úsměv bez kazů,
tištěný Sanquis č. 81/2010,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art3122
MUDr. Hana Zallmannová: Správné návyky – zdravé zuby,
tištěný Sanquis č. 84/2010,
http://sanquis.cz/index1.php?linkID=art3320

Zuby, které se pravidelně a správně čistí, netrpí zubním kazem ani paradentózou


Foto: iStockphoto


obsah čísla 86 ročník 2011

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA